Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
10. 10. 2017

TREND, Peter Moravčík, CBRE Slovensko

Pracovné prostredie súčasnosti zvyšuje produktivitu, ale aj dobrý pocit zamestnancov

Dnes sa vo firemnom prostredí veľmi veľa hovorí o modernom pracovnom prostredí. Prečo by sa mali súkromné spoločnosti a organizácie touto záležitosťou vôbec zaoberať?

Možno to mnohých prekvapí, ale životnosť firiem sa pohybuje v priemere okolo dvadsať rokov. Mnohé firmy, ktoré pred rokmi dominovali dnes už neexistujú, na trhu sú dnes iní silní hráči, o ktorých sme pred časom nemali ani potuchy. A tí dnes určujú smer. Za úspechmi stoja samozrejme ľudia, zamestnanci. Na ich prácu a výkon priamo vplýva aj pracovné prostredie. To dokáže ovplyvniť, aký majú ľudia prístup k svojim pracovným povinnostiam, aká je vo firme komunikácia, kreativita a na konci dňa aj samotná produktivita firmy. Rozdiel produktivity medzi prostredím, ktoré ju podporuje a prostredím, ktoré ju blokuje, môže dosahovať až 20 percent. Neskôr sa to môže premietnuť až do dvojnásobného zisku. A to je už pádny dôvod, prečo sa touto otázkou zaoberať.

Znamená to, že príjemné, inovatívne a moderné pracovné prostredie môže firme výraznejšie pomôcť?

Áno. Pracovné prostredie je prepojením troch svetov: 1. Externého prostredia, ktoré dnes je pomerne dynamické a naďalej sa dynamizuje. 2. Firiem - očakáva že ľudia v nich budú zladení k spoločnej vízii, vyznávať spoločné hodnoty a efektívne plniť ich biznis plány. Pracovné prostredie by malo byť odrazom jedinečnej kultúry firmy. 3. Sveta očakávaní a potrieb jednotlivých ľudí.

Tak, ako sa vyvíjajú nové technológie, menia sa generácie zamestnancov a ich potreby. Zákonite sa teda musí meniť a prispôsobovať aj prostredie, v ktorom pracujú. Bolo by chybou, keby firmy na zmeny nezareagovali aj inováciami v pracovnom prostredí. Podľa aktuálnych štatistík dnes až 40 percent zamestnancov tvorí tzv. generácia Y. Tá má úplne iný prístup k zamestnaniu, zamestnávateľovi, k práci, či k životu ako takému. A za ňou prichádza ešte mladšia generácia, ktorá sa správa zase odlišne ako sme boli donedávna zvyknutí. Tí, ktorí majú záujem prilákať a hlavne udržať si talenty, pripravujú pre nich atraktívne pracovné prostredie. Ak sa ľudia cítia v práci dobre, majú príjemné prostredie na prácu, sú šťastní. Lepšie a viac komunikujú, efektívnejšie spolupracujú, zdravšie žijú. Majú dobrý pocit. A potom stúpa aj produktivita práce.

Ako by mali vyzerať nové kancelárie, ktoré reflektujú na požiadavky dnešnej doby?

Dnes už je každému jasné, že koncept kancelárie v podobe open officu je prekonaný. Kancelárie, alebo pracovné prostredie ako také by malo byť flexibilné, to znamená, že by malo byť kedykoľvek adaptovateľné na meniace sa potreby firmy. To je následne kľúčom k nižším nákladom, čo zaujíma asi každého majiteľa, alebo vrcholového manažéra. Dôležité je tiež to, aby prostredie na prácu vyhovovalo tým, ktorí sa v ňom denne nachádzajú a trávia v ňom značnú časť svojich životov. Moderný office by mal koncepčne podporovať zdravý životný štýl zamestnancov a určite by jeho súčasťou mali byť moderné technológie, ktoré uľahčujú pracovné postupy, zlepšujú možnosti komunikácie a spolupráce. To, ako to vo firme vyzerá je dnes dôležitým faktorom pri hľadaní nových a udržaní si súčasných talentovaných zamestnancov.

Registrácia do súťaže OFFICE ROKA je možná do 15. októbra 2017 na www.officeroka.sk

Link na článok: https://reality.etrend.sk/realitny-biznis/pracovne-prostredie-sucasnosti-zvysuje-produktivitu-ale-aj-dobry-pocit-zamestnancov.html