Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
25. 5. 2017

CBRE

Wellness na pracovisku? Ide o trend i nevyhnutnosť

Jednou z pomerne nových výziev pre zamestnávateľov je starostlivosť o zdravie zamestnancov. Hovorí sa, že sedenie je novým druhom fajčenia. Teda škodí zdraviu. A je to pravda. Dokazujú to aj rôzne prieskumy renomovaných spoločností. Globálny prieskum spoločnosti CBRE ukázal, že až pre 80 percent zamestnancov bude ponuka wellness programov na pracovisku rozhodujúca pri výbere nového zamestnávateľa, resp. pri zvažovaní či zostať pracovať u aktuálneho zamestnávateľa.

Koncept wellness programov pritom nie je nový. Firmy a ich výskumníci dlho skúmali rôzne súvislosti, aby napokon prišli na to, že zdravie a efektivita práce majú veľmi zreteľnú spojitosť. Zdraví a spokojní zamestnanci sú totiž menej často práce neschopní a navyše sú aj viac produktívni. Wellness programy sú často súčasťou tzv. zdravých kancelárií (healthy offices). Úspešné firmy, ktoré sa snažia pozerať dopredu si už všimli trend zmeny z trvalo udržateľného prostredia na prostredie, ktoré si dokáže udržať ľudí. A práve veľké demografické a sociálne zmeny posledných rokov spôsobili, že vo svete sa wellness programy stávajú horúcou korporátnou agendou.

Čo sú wellness programy?

V podstate ide o úpravu pracovného prostredia a pracovných činností tak, aby podporovali zdravie, fyzickú i psychickú pohodu zamestnancov. Malo by ísť o strategické programy spoločností, ktoré firmám ponúkajú veľké možnosti vybudovať úspešný, trvalo udržateľný biznis. Integráciou tejto agendy si vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu oproti ostatným, lebo dokážu lepšie redukovať náklady na zdravotnú starostlivosť zamestnancov, eliminujú časté absencie, zvyšujú produktivitu práce a dokážu si udržať talentovaných jednotlivcov. Wellness programy myslia tak na mentálny, ako aj fyzický relax zamestnancov.

Už samotné pracovné prostredie, v ktorom ľudia trávia veľmi veľa času je dôležité. Aj preto firmy v celom svete prechádzajú na trend tzv. zdravých kancelárií. O čo ide? Veľmi jednoducho zhrnuté – ide o moderné administratívne budovy a ich priestory, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy (WELL Building Standard) a kladú dôraz na tieto faktory: dostatočnú výmenu vzduchu, kvalitnú vodu a pitný režim, dostatočné denné svetlo, fyzické aktivity (pohyb), zdravú výživu a komfort pri práci.

5 TRENDOV, KTORÉ PODPORUJÚ NÁRAST WELLNESS AKTIVÍT

Dôležitosť zavádzania programov pre zdravie ukazuje aj viacero celosvetových trendov. Projekt spoločnosti CBRE pod názvom Global Workplace Innovation identifikoval 5 trendov, ktoré podporujú potrebu zavedenia wellness programov na pracoviskách. Úspešní budú tí, ktorí prehodnotia svoju zamestnaneckú politiku a svoj prístup k ľuďom. O aké trendy ide?

 1. Ľudia žijú a teda aj pracujú dlhšie. Pracovná sila starne na celom svete. Od roku 2005 sme zaznamenali predĺženie priemerného veku odchodu do dôchodku. U mužov i u žien. Znamená to, že v práci budeme tráviť ešte viac času ako v minulosti. Prieskum ukázal, že s rastúcim vekom zamestnanci dbajú na wellness a flexibilitu pracovného času viac ako na finančný faktor.
 2. Zhoršujúce sa zdravie. Aj keď žijeme dlhšie, neznamená to, že aj zdravšie. Obezita sa na svete od roku 1980 takmer zdvojnásobila a choroby ako infarkt, rakovina alebo diabetes sú príčinou úmrtí u viac ako 60 % ľudí na celom svete. Kľúčovým dôsledkom je nárast výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Zamestnávatelia sa časté absencie svojich zamestnancov snažia obmedziť a podporujú ich zdravý životný štýl rôznymi spôsobmi.
 3. Nedostatok talentov. Vojna o kvalitných zamestnancov a ich udržanie si bude pokračovať aj v budúcnosti a podľa prieskumu CBRE môže byť práve wellness program jedným z konkurenčných rozdielov.
 4. Rýchle tempo a stres. Stres je považovaný za príčinu vyhorenia a depresií počas pracovného týždňa. Až 79 % zamestnancov podľa prieskumu CBRE tvrdí, že snaha o zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom im spôsobuje stres. Ten zase spôsobuje pokles pracovnej výkonnosti. Takýmto spôsobom ľudia premrhajú až 10 % svojho pracovného času počas roka, čo predstavuje približne 24 neproduktívnych pracovných dní.

Ďalším zdrojom stresu podľa 53 % respondentov je potreba byť stále na príjme. Digitálne technológie nútia ľudí reagovať na dopyt po komunikácii (telefón, sociálne siete). Človek denne siahne po svojom smartfóne až 150-krát a len málokto sa dokáže úplne „odpojiť“ z obavy, že o niečo príde. Aj preto už niektoré firmy na svete podnikli kroky na zníženie stresu svojich zamestnancov – napr. Volkswagen zaviedol tzv. e-mailovú amnestiu, ktorá umožňuje zamestnancom mimo hlavný pracovný čas nesledovať a nereagovať na pracovné správy. Daimler zase zaviedol auto delete program na e-mailové správy v čase, keď je zamestnanec na dovolenke.

 1. Rozvoj technológií na monitorovanie zdravia. Rôzne technologické značky už ponúkajú množstvo výrobkov, gadgetov a aplikácií, ktoré nám pomáhajú sledovať našu aktivitu a tiež zdravotný stav, čo nám umožňuje lepšiu starostlivosť o vlastné zdravie a dobrý pocit. Aj tieto novinky nás nútia niečo robiť, viac a lepšie sa o seba starať.

Na záver dávame do pozornosti niekoľko pomerne rýchlych a lacných riešení ako na pracovisku vybudovať aspoň jednoduché možnosti wellness programu v krátkodobom horizonte. Dôležité však je, aby firmy tento trend riešili aj komplexne, v dlhodobom horizonte.

Čo môžu firmy urobiť pre podporu zdravia na pracovisku?

 • Prispôsobiť kanceláriu tak, aby nútila ľudí k pohybu (umiestniť kuchynku, kaviareň, kopírku a pod. tak, aby bol zamestnanec nútený urobiť niekoľko krokov)
 • Využiť zasadaciu miestnosť na cvičenie jogy alebo pilatesa počas obedných prestávok
 • Ponúknuť možnosť spolufinancovania poplatkov za posilňovňu
 • Pustiť do pracovného priestoru čo najviac prirodzeného svetla
 • Požiadať dodávateľov jedla, aby ponúkli aj možnosti zdravého stravovania, zamestnancom ponúkať čerstvé ovocie a zeleninu
 • Inšpirovať zamestnancov ku krátkym strečingovým cvičeniam po určitej dobe sedenia za stolom
 • Umožniť ľuďom pracovať z rôznych miest, aj mimo kancelárie, zaviesť flexibilný pracovný čas
 • Vzdelávať zamestnancov ohľadom potreby zdravého životného štýlu