Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
27. 7. 2017

CBRE Slovensko

Úspešní už pracujú inak. Aj preto CBRE organizuje súťaž o najlepšiu kanceláriu roka

250 pracovných dní alebo 2000 pracovných hodín. Priemerne toľko strávi pracujúci človek vo svojom zamestnaní  počas jedného roka. Počas 40-tich rokov v zamestnaní tak v práci strávime viac ako celých deväť rokov. V kanceláriách, či v inom pracovnom prostredí trávime väčšinu svojho produktívneho života. Aj preto je kvalita pracovného prostredia čoraz dôležitejšia a najmä v poslednom období sa výraznejšie mení. Tak, aby priniesla rovnováhu medzi pracovnými povinnosťami, ich efektívnym zvládaním a súčasným životným štýlom.

CBRE HolandskoZmeny v pracovnom prostredí odrážajú modernú dobu, v ktorej žijeme. Reflektujú najmä na mladú generáciu, ktorá má rozdielny prístup k pracovným i osobným hodnotám, než tomu bolo v minulosti, ale aj na masívny nárast používania moderných technológií. Novodobé pracoviská sa často spájajú s prácou z domu, s úsporou nákladov, kanceláriou bez papiera, štrukturálnym znižovaním počtu využívaných priestorov a ich lepším využitím. „Vyznačujú sa najmä efektivitou, stimuláciou spolupráce medzi zamestnancami, ich vyššou aktivitou i vzájomnou interaktivitou“, tvrdí Tomáš Hegedűš, výkonný riaditeľ realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.

PRACUJÚ INAK

V snahe podporovať výraznejšie zmeny v pracovnom prostredí na Slovensku, prináša spoločnosť CBRE Slovensko, spolu so svojimi partnermi, súťaž OFFICE ROKA. Jej cieľom je ukázať a vyhodnotiť najzaujímavejšie pracovné prostredia firiem, ktoré pôsobia na Slovensku. „Prostredníctvom tejto súťaže chceme predstaviť filozofiu, hodnoty a nové trendy v úspešných spoločnostiach, ktoré sa snažia o vytváranie inšpiratívneho, kreatívneho a zdravého pracovného prostredia. Ukážeme firmy, ktoré už dnes pracujú inak“, vysvetľuje Tomáš Hegedűš. Na Slovensku ide o jediný projekt svojho druhu. Podľa šéfa CBRE Slovensko je jeho zámerom vytvoriť tradíciu a pokračovať v nej každý rok.

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV JE CELOSVETOVÝ TREND

Celosvetový prieskum spoločnosti CBRE ukázal, že stratégie úspešných firiem, ktoré sú zacielené na pracovné prostredie, majú dva hlavné ciele – šetrenie režijných nákladov a prilákanie a udržanie si kvalitných a talentovaných zamestnancov. „Práve udržanie si kvalitných zamestnancov je dnes kľúčovým faktorom pre zachovanie konkurenčnej výhody“, prízvukuje T. Hegedűš.

Výnimkou nie je ani Slovensko. Potvrdzujú to aj slová výkonnej riaditeľky spoločnosti Profesia Ivany Molnárovej. "Atraktivita zamestnávateľa závisí od mnohých faktorov. Brand spoločnosti je jedným z najdôležitejších atribútov, pokiaľ ide o počet a kvalitu reakcií uchádzačov o prácu. Pracovné prostredie sa stáva jeho čoraz dôležitejšou súčasťou. Keďže na pracovnom trhu dochádza k zostreniu konkurenčného boja medzi firmami o talenty a kvalifikovaných zamestnancov, práve pracovné prostredie môže byť rozhodujúce pre ľudí, ktorí sa rozhodujú, pre akého zamestnávateľa budú pracovať," uviedla šéfka pracovného portálu, ktorý sa stal exkluzívnym partnerom projektu Office roka.

POZITÍVNE VÝSLEDKY

Inovatívne pracoviská sú udržateľným riešením, ktoré ponúka lepšiu príležitosť pre rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Ich výsledkom je tiež väčšia dynamika, zlepšená komunikácia a kvalitnejšia vzájomná spolupráca. Ako na tento trend dokážu zareagovať firmy pôsobiace na Slovensku? Odpovede na mnohé otázky v tejto oblasti prinesie práve súťaž o najzaujímavejšie pracovné prostredie – OFFICE ROKA.

5 DÔVODOV, PREČO FIRMY PREJDÚ K INOVATÍVNEMU PRACOVNÉMU PROSTREDIU

  1. Efektivita: menšia podlahová plocha a evidentné úspory za nájom.
  2. Schopnosť ľahšie prijímať budúce zmeny vďaka nutnosti zmeniť celý koncept. Flexibilné použitie umožní docieliť to, že sa budú pohybovať ľudia, nie budova.
  3. Stimulácia spolupráce: medzi ľuďmi, medzi tímami alebo naprieč oddeleniami.
  4. Väčšia aktivita zamestnancov, prilákanie mladých generácií, konkurenčná výhoda na trhu práce.
  5. Imidž: vytvorenie silnej značky.