Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
20. 5. 2020

Prieskum CBRE: Ako vnímajú ľudia prácu z domu a ako ovplyvní táto skúsenosť budúci štýl práce?

Bratislava, 18. mája 2020 – Súčasný spôsob práce väčšiny ľudí pracujúcich v kanceláriách sa otriasol v základoch. Doslova, zo dňa na deň, a takmer bez prípravy, začali firmy húfne zavádzať tzv. „Home office“, čiže prácu z domu - a tento stav trvá viac ako dva mesiace. Spoločnosť CBRE, svetový líder v oblasti realitno-poradenských služieb, zrealizoval rozsiahly prieskum na vzorke viac ako 1 200 zamestnancov z krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy vrátane Slovenska, s cieľom získať dáta o tom, ako ľudia pracujú počas karantény. Na základe zistených výsledkov CBRE predpovedá rad významných zmien, ktoré môžeme očakávať v oblasti práce a dizajnu kancelárií.

• Z viac ako 1200 respondentov až 64 % najviac chýba konverzácia s kolegami 
• 61 % zamestnancov čelí problému s nastolením rovnováhy medzi pracovným a osobným životom
• Až 86 % opýtaných Slovákov si však tzv. home office užíva


Údaje Eurostatu za rok 2019 ukazujú, že zhruba 3,9 % zamestnancov v regiónoch CEE a SEE obvykle pracuje z domu: najviac ich je v Rakúsku (9,9 %) a najmenej v Bulharsku (0,5 %). „Je zaujímavé, že dokonca aj v Rakúsku, ktoré malo zo všetkých sledovaných krajín v našom prieskume najväčší podiel pracujúcich osôb z domu už pred pandémiou, takmer 80 % respondentov bojuje s nastolením rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Do budúcna tak kancelárie zohrajú významnú úlohu, ak budú pomyselnou hranicou medzi prácou a súkromím, ale tiež miestom, kde sa osobne stretávame s kolegami či obchodnými partnermi. Presne tieto dva aspekty chýbali ľuďom v rámci práce z domu najviac. To však neznamená, že nájomcovia budú kvôli tomu vyžadovať menšie priestory,“ komentuje Oliver Galata, Head of A&T Office, CBRE Slovensko.

Sedem z desiatich zamestnancov hodnotí home office kladne, dôvodom je flexibilita
Až 73 % ľudí z viac ako 1 200 opýtaných vníma prácu z domu pozitívne.  Hlavným dôvodom je väčšia flexibilita, ktorú spomenulo až 54 % všetkých respondentov. Až 41 % ľudí pritom uviedlo, že im home office dodáva pocit slobody, ktorý vyplýva z lepšej kontroly nad organizáciou vlastného času. Odpovede Slovákov a Čechov sa pritom v jednom z výsledkov nadnárodného prieskumu líšia.  Celkovo 86 % Slovákom práca z domu vyhovuje, pričom v Česku túto možnosť označilo 68 % respondentov. Slovensko je tak v rámci všetkých 16 krajín zúčastnených v prieskume tou, ktorá si prácu z domu užíva najviac.

Aj keď sa v prieskume ukázalo, že veľkému množstvu ľudí práca z domu vyhovuje, stále im chýba aj akási kancelárska „rutina“. V rámci všetkých krajín zamestnancom najviac chýbajú práve konverzácie s kolegami (64 %). Ďalej je to osobný kontakt s ľuďmi (55 %), pracovné stretnutia (51 %) či spoločné obedy s kolegami (43 %).

Dopyt zamestnancov po práci z domu sa zvýši
Výsledky prieskumu ukazujú, že iba 27 % zamestnancov nemá záujem niekedy v budúcnosti pracovať z domu. Naopak, 38 % ľuďom sa „domáca kancelária“ zapáčila natoľko, že by takéto usporiadanie chceli využívať aj naďalej aspoň jedenkrát do týždňa, 21 % dokonca dvakrát týždenne. Zaujímavé však je, že spomínané dva dni v týždni predstavujú pre väčšinu zamestnancov maximum. Tri a viac dní by privítalo iba 6 % opýtaných. V tomto prípade je pomerne prekvapivý aj názor samotných zamestnávateľov. Len 4 % z nich sa totiž vyjadrili, že home office úplne odmietajú.

„Klasické kancelárie, ako sme ich poznali doteraz, plnia viacero funkcií. Aj vo svetle súčasnej situácie sa domnievame, že kancelárie, vzhľadom na spôsob práce a predmet ich podnikania, prejdú značnou digitalizáciou a automatizáciou. U mnohých klientov je možné už teraz badať snahu o optimalizáciu priestorov vzhľadom na reálnu skúsenosť s „home officom“. Je teda pravdepodobné, že na jednej strane dôjde k redukcii svojich požiadaviek na priestory, ale sme presvedčení, že väčšina z nich pretrvá, nakoľko napĺňajú predovšetkým potrebu osobnej spolupráce a kontaktu. Jeden z hlavných problémov dlhodobej práce na home office je totiž práve obmedzenie spolupráce medzi zamestnancami a vzájomné zdieľanie skúseností a podnetov. Potvrdzuje to aj náš prieskum, v ktorom až 64 % respondentom chýba sociálna interakcia a 30 % ľudí si uvedomuje, že v rámci home office obmedzili spoluprácu s kolegami. Pritom budovanie medziľudských vzťahov a zdieľanie skúseností a hodnôt má zásadný vplyv na úspech každej firmy. O to viac sa teda do popredia dostáva potreba redefinovania priestorového usporiadania kancelárií smerom k tzv. „activity based workingu“ a téma zdieľania pracovných miest (tzv. desk sharing). Na kanceláriu nebude možné naďalej hľadieť iba ako na súbor pracovných miest pridelených všetkým zamestnancom, ale hlavnú úlohu budú zohrávať práve zóny venované kolaborácii a sociálnej či pracovnej interakcii, s presahom technológií podporujúcich spoluprácu zamestnancov nachádzajúcich sa na pracovisku s tými, ktorí budú pracovať napríklad z home office. Klasické pracovné miesta sa budú stále vo väčšej miere zdieľať, čo v kombinácii s activity based workingom v niektorých prípadoch logicky vyústi buď do redukcie podlahovej plochy, ale hlavne do zefektívnenia pracovných procesov a produktivity zamestnancov,“ uzatvára Tomáš Pecek, Head of Building Consultancy v CBRE.

Prieskum sa uskutočnil v apríli tohto roku a zúčastnilo sa ho celkom 1 210 respondentov zo 16 krajín v rámci CEE a SEE regiónov, pričom 49 % z nich občasne pracovalo z domu už aj predtým. Celkom 90 % respondentov sa zhodlo na tom, že pri práci z domu je najdôležitejšie práve pripojenie na wi-fi a vlastný noteboook. Na konci prieskumu všetci respondenti zistili aj to, či majú v oblasti home officu dostatok skúseností alebo naopak, stále sú ešte len začiatočníkmi. Viac informácií je k dispozícii v anglickom dokumente na stiahnutie CBRE CEE & SEE Survey "Working from Home".