Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
22. 5. 2020

Väčšina spoločností chce postupovať pri návrate svojich zamestnancov do kancelárií opatrne

Skôr či neskôr sa zamestnanci začnú vracať z home officov späť do svojich kancelárií. Nielen oni, ale hlavne zamestnávatelia sa však musia na situáciu spojenú s návratom ľudí do pracovných priestorov poriadne pripraviť. Realitno-poradenská spoločnosť CBRE sa preto rozhodla zrealizovať medzi zamestnávateľmi z rôznych kútov sveta prieskum, ktorý zisťoval ich prístup k znovuotvoreniu pracovných priestorov. Toto sú hlavné zistenia.

Výsledky poukazujú na veľmi pozitívny prístup väčšiny z dopytovaných zamestnávateľov. Ukázalo sa, že mnohí z nich uprednostňujú postupný návrat zamestnancov do práce, do svojich pracovísk zabezpečujú bezdotykové technológie a obmedzujú návštevy. Prieskum spoločnosti CBRE zároveň ukázal, že množstvo firiem sa rozhodlo v otázke návratu zamestnancov na pracovisko vytvoriť svoje vlastné pravidlá, ktoré sú častokrát prísnejšie ako nariadenia vlády.

Spoločnosť CBRE analyzovala 203 opatrení viacerých spoločností po celom svete, na základe ktorých sa ukázalo, že približne polovica z nich používa na zvýšenie čistoty v kancelárskych priestoroch práve bezdotykové technológie. Zároveň, väčšina dodržiava aj normy týkajúce sa odstupov medzi zamestnancami. Veľké percento spoločností poskytlo svojim zamestnancom ochranu tváre - rúška. Menej ako tretina z nich však bude aj reálne vyžadovať, aby ich zamestnanci nosili vo všetkých priestoroch firmy, a to až dovtedy, kým o tom vláda nerozhodne inak.

Informácie získala spoločnosť CBRE od klientov, pre ktorých spravuje projekty a nehnuteľnosti v rámci služby Global Survey Solutions.  Vedúci zamestnanci, ktorí sa zúčastnili prieskumu, dohliadajú na vzťahy s klientami pracujúcimi v kancelárskych priestoroch o rozlohe spolu až 4,2 miliardy m². Ide o kancelárske priestory, priemyselné a logistické nehnuteľnosti, technologické priestory, dátové centrá, maloobchod či priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré využíva viac ako 38 miliónov zamestnancov. Prieskum obsahuje údaje zozbierané od 4. mája tohto roku.

„Podľa našich zistení sa takmer všetci zamestnávatelia intenzívne zaoberajú myšlienkou znovuotvorenia svojich kancelárií. Niektorí na to idú pozvoľnejšie, iní razantnejšie. Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že zavádzanie príslušných opatrení sa deje vo viacerých fázach, pričom takmer všetci prijímajú jednak opatrenia procesného charakteru (social distancing, zníženie hustoty pracovísk a spoločných priestorov, dochádzka preddefinovaných skupín vo vymedzených časoch alebo pracovných dňoch,...), ale zabezpečujú aj materiálové vybavenie v podobe dezinfekčných prostriedkov na pracovisku, deliacich paravánov, UV lámp, germicídnych žiaričov a podobne. Hlavným cieľom všetkých menovaných opatrení je však v rôznej miere eliminovať potenciálne riziko nákazy a vytvoriť tak bezpečnejšie pracovné prostredie pre svojich zamestnancov,“ hovorí Tomáš Pecek, Head of Building Consultancy v CBRE.

 

KĽÚČOVÉ ZISTENIA SPOLOČNOSTI CBRE: 
• Dodržiavanie sociálneho odstupu: 45 % opýtaných organizácií sa bude v otázke dodržiavania sociálneho odstupu na pracovisku riadiť usmerneniami vlády a zdravotníckych organizácií. Ďalších 34 % firiem si stanovilo svoj vlastný štandard, ktorý môže presahovať miestne nariadenia, podľa ktorých by mal byť odstup najmenej 2 metre. 
• Nosenie rúšok: 59 % firiem poskytne svojim zamestnancom rúška. Celkom 28 % z nich zase bude od svojich zamestnancov požadovať zakrytie tváre v priestoroch spoločnosti, avšak so svojim vlastným rúškom. Celkom 42 % firiem bude od svojich zamestnancov vyžadovať nosenie rúšok tak, ako to nariadila miestna samospráva a zdravotnícke organizácie.  
• Návštevy: Iba 21 % firiem povolí návštevy na svoje pracoviská už v prvých fázach znovuotvorenia svojich priestorov.
• Skríning zdravotného stavu zamestnancov: 45 % firiem bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby pred návratom do práce sami vykonali test na príznaky koronavírusu, pričom 13 % zo zamestnancov bude vykonávať svojim zamestnancom skríning až na pracovisku. Navyše, 35 % firiem bude na pracoviskách vykonávať aj kontroly návštevníkov. 
• Čas znovuotvorenia pracoviska: Len 20 % spoločností znovuotvorí svoje pracovisko hneď po zrušení vládnych obmedzení. Väčšia časť, celkom 42 %, tak urobí až po splnení svojich vlastných štandardov.
• Prístup firiem k znovuotvoreniu pracovísk: 72 % spoločností bude pracoviská otvárať v niekoľkých fázach s presne definovaným plánom, ktorý v sebe zahŕňa percentuálny podiel zamestnancov alebo skupiniek, ktorí sa budú postupne do kancelárie vracať počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov. 52 % z opýtaných očakáva, že v dohľadnej budúcnosti bude zamestnancom poskytnutá možnosť pracovať z domu. To sa bude líšiť v závislosti od odvetvia podnikania a typu prevádzky. 
• Príprava pracovných priestorov: Medzi najbežnejšie kroky, ktoré spoločnosti podnikli v rámci prípravy svojich pracovísk patrí informačné značenie (82 %), zavedenie pravidiel v rámci využívania pracovných priestorov a sociálneho odstupu (78 %), oddelenie distančných zón nálepkami a ďalšie typy značenia (74 %) a rekonštrukcia rozloženia nábytku (61 %).