Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
1. 6. 2020

Čaká nás revolúcia pracovného prostredia? Odpoveď na túto otázku sme hľadali s odborníkmi zo CBRE

Už dnes je zrejmé, že koronavírus bude mať veľký dopad na našu spoločnosť a ekonomiku. Práve v týchto dňoch sa zamestnanci postupne vracajú do práce a očakáva sa, že aj v tejto oblasti môžeme očakávať zmeny. S niektorými sa stretávame už dnes, iné môžeme registrovať až časom. Spolu s odborníkmi zo spoločnosti CBRE sme hľadali odpoveď na otázku, či budú zmeny v oblasti kancelárií natoľko výrazné, aby sme mohli očakávať doslova revolúciu. Čo predpovedajú?

Práca z domu, nové technológie, štýl práce, ale aj mnoho ďalších vecí, ktoré sme doteraz považovali za sci-fi, sa pre nás stali posledné týždne každodennou realitou. Zmení však táto situácia zaužívané spôsoby práce a ovplyvní ich aj v budúcnosti? Všetko nasvedčuje tomu, že zmeny budú zásadné a naozaj naštartujú akúsi revolúciu pracovného prostredia. Takto by podľa odborníkov mala vyzerať naša práca a pracovné prostredie po novom. 

Snahu firiem o zmeny v oblasti pracovného prostredia vidíme už dnes. „Vo svetle súčasnej situácie sa domnievame, že klasické kancelárie, vzhľadom na spôsob práce a predmet ich podnikania, prejdú značnou digitalizáciou a automatizáciou. U mnohých klientov je možné už teraz badať snahu o optimalizáciu priestorov vzhľadom na reálnu skúsenosť s home officom,“ hovorí Tomáš Pecek, Head of Building Consultancy v CBRE.

ČO BUDE PRE FIRMY ALFOU A OMEGOU PREŽITIA?
Nie každá firma má možnosť nechať svojich zamestnancov pracovať z domu. Avšak tam, kde sa to dá, je alfou a omegou prežitia práve technologická pripravenosť. Aj keď je v mnohých prípadoch rozdielna, viaceré spoločnosti už prešli transformáciou, ktorú celé roky odkladali. Môžeme tak očakávať, že v budúcnosti bude prácu z domu využívať viac ľudí, ako to bolo doteraz. Zamestnanci budú požadovať možnosť výberu a flexibility nielen v otázke pracovných postupov, ale aj miesta výkonu práce. „Na jednej strane síce dôjde k redukcii požiadaviek na priestory, ale sme presvedčení, že väčšina z nich pretrvá, nakoľko napĺňajú predovšetkým potrebu osobnej spolupráce a kontaktu. Jedným z hlavných problémov dlhodobej práce na home office je totiž práve obmedzenie spolupráce medzi zamestnancami a vzájomné zdieľanie skúseností a podnetov. Potvrdzuje to aj náš prieskum, v ktorom až 64 % respondentom chýba sociálna interakcia a 30 % ľudí si uvedomuje, že v rámci home office obmedzili spoluprácu s kolegami. Pritom budovanie medziľudských vzťahov a zdieľanie skúseností a hodnôt má zásadný vplyv na úspech každej firmy,“ opisuje Tomáš Pecek.

FIRMY PREJDÚ AJ NA TZV. ACTIVITY BASED WORKING A DESK SHARING
Niektorí zamestnanci pracujú v open space priestoroch s množstvom zákutí pre flexibilnú prácu, iní si zase každý deň odkrútia svoju „osemhodinovku“ vždy za rovnakým stolom. Odborníci zo spoločnosti CBRE tvrdia, že mnohé spoločnosti prvotne uvažovali nad tým, že pracovné miesta vo svojich priestoroch medzi zamestnancami zdieľať nebudú, čo má v zásade za dôsledok jednak buď zvýšené nároky na veľkosť kancelárskej plochy, alebo jednoducho fakt, že nezostane priestor na kolaboračné, socializačné, či iné zaujímavé activity based zóny, ktoré sa stávajú čoraz relevantnejšími a žiadanejšími. Podľa CBRE to nie je najšťastnejším riešením. Čoraz viac ľudí bude totiž pracovať na diaľku a pravdou je aj to, že pri zadelení a dodržiavaní jednoduchých pravidiel je možné práve zdieľané stoly na konci dňa udržať vždy čisté. Navyše, žiadne štúdie doteraz nezaznamenali dôkaz o tom, že by malo usporiadanie kancelárií vo formy activity based workingu zvyšovať zdravotné riziká. Naopak, je pravdepodobné, že toto riziko môže byť vyššie práve v prípade tradičných formátov kancelárií. Môžeme tak očakávať, že pri návrate do kancelárií sa firmy budú čoraz viac obzerať práve po activity based workplace usporiadaní. 

„Do popredia sa dostáva potreba redefinovania priestorového usporiadania kancelárií smerom k tzv. „activity based workingu“ a téma zdieľania pracovných miest (tzv. desk sharing). Na kanceláriu nebude možné naďalej hľadieť iba ako na súbor pracovných miest pridelených všetkým zamestnancom, ale  hlavnú úlohu budú zohrávať práve zóny venované kolaborácii a sociálnej či pracovnej interakcii, s presahom technológií podporujúcich spoluprácu zamestnancov nachádzajúcich sa na pracovisku s tými, ktorí budú pracovať napríklad z home office. Klasické pracovné miesta sa budú stále vo väčšej miere zdieľať, čo v kombinácii s activity based workingom v niektorých prípadoch logicky vyústi buď do redukcie podlahovej plochy, ale hlavne do zefektívnenia pracovných procesov a produktivity zamestnancov,“ uzatvára Tomáš Pecek.

Ani zďaleka sa ešte nenachádzame na konci vývojového procesu. Pracovné prostredie sa bude aj naďalej meniť, prispôsobovať potrebám firiem, a najmä ľudí, ktorí v nich pracujú, reflektovať ich štýl života a integrovať každú novú užitočnú technológiu. A to, čo sme poznali pred vypuknutím tejto situácie už po jej úplnom odznení platiť nemusí. Určite však bude veľmi zaujímavé sledovať, ako rýchlo sa pracovné prostredie rôznych firiem zmení. Tak či onak, jedno je isté. Firmy, ktoré budú svojim zamestnancom poskytovať motivujúce pracovné prostredie, budú vo finále na tej najlepšej ceste k tomu, aby do svojich radov prilákali ďalšie talenty a výrazne tak zvýšili svoje šance uspieť na trhu s neustále sa zvyšujúcou konkurenciou.