Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
22. 7. 2020

Objem investícií do nehnuteľností za prvý polrok tohto roka medziročne vzrástol až o 66 %

Celkový objem investícií do nehnuteľností na Slovensku sa v 1. polroku 2020 vyšplhal až do výšky 432 miliónov eur, pričom prerozdelený bol medzi 10 transakcií. Priemerný objem investícií do každej z týchto transakcií sa tak pohybuje na úrovni 43 miliónov eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie v roku 2019 to bolo v priemere 27 miliónov eur. Ako je už zvykom, opäť dominovali hlavne kancelárske a priemyselné nehnuteľnosti, za nimi nasledoval segment maloobchodu. Vyplýva to z najnovších dát svetovej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Aj napriek situácii spojenej so šírením koronavírusu vykazuje slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami za prvý polrok tohto roku silnú výkonnosť a objem transakcií za toto obdobie prekročil všetky očakávania. „Súvisí to hlavne s faktom, že mnoho transakcií bolo naštartovaných už v priebehu minulého roka a úspešne uzavreté boli už začiatkom tohto roka. Po vypuknutí situácie spojenej so šírením koronavírusu bol záujem investorov o realitné projekty logicky o čosi menší, ale neustále pretrváva,“ uvádza Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko. Preventívne spomalenie stavebných procesov počas tohto obdobia však môže oneskoriť dokončenie výstavby niektorých projektov.

DOMINANCIA KANCELÁRSKYCH A PRIEMYSELNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ
Najobľúbenejšími segmentami medzi investormi ostávajú aj naďalej práve kancelárske a priemyselné nehnuteľnosti, pričom cenová hladina ostala v týchto oblastiach na rovnakej úrovni, a to aj napriek aktuálnej situácii. Záujem o segment maloobchodu sa v súvislosti s koronakrízou spomalil. Naopak, v segmente priemyselných a logistických nehnuteľností pociťujeme zo strany investorov vyšší dopyt ako súčasný trh ponúka. Aktuálne najmenej príťažlivým segmentom v očiach investorov je hoteliertsvo.

Ako je už zvykom, väčšina transakcií sa uskutočnila práve v Bratislavskom kraji, z čoho dve najväčšie z nich boli uzavreté v 1. kvartáli tohto roka. Obe spomínané transakcie sa pritom týkali dvoch najvýkonnejších segmentov. Jednou z nich bol predaj kancelárskej budovy Rosum spoločnosťou Penta Real Estate do rúk rakúskej holdingovej spoločnosti European City Estates. Druhou veľkou transakciou bol predaj logistického centra Goodman v Senci, a to britskému realitnému fondu Gazeley ako súčasť logistického portfólia v rámci strednej a východnej Európy. Obe tieto transakcie dosiahli spolu úroveň až 147 miliónov eur z celkového objemu investícií za prvý polrok roku 2020. Bratislavský región bol v rámci Slovenska tým najaktívnejším, a to s predajom 7 aktív v celkovej hodnote 229 miliónov eur. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o oblasť kancelárskych nehnuteľností. V oblasti retailu bola za prvý polrok tohto roka zaznamenaná len 1 transakcia, konkrétne išlo predaj regionálneho nákupného centra za takmer 40 miliónov eur.

VÝNOSY Z INVESTOVANIA
Spoločnosť CBRE predpokladá, že tzv. prime yields (výnosy z najkvalitnejších budov v top lokalitách)  kancelárskych a priemyselných nehnuteľností by sa oproti minulému roku nemali dramaticky líšiť. Negatívny dopad na prime yields však môže byť citeľný v oblasti investovania do maloobchodu a hotelov.

VÝHĽAD NA ROK 2020
Odborníci z realitno-poradenskej spoločnosti CBRE očakávajú, že investičná aktivita v tomto roku by mohla prekonať, v prípade priaznivého vývoja na trhu, aj objem investícií z roku 2019, ktoré sa vyšplhali až na 641 miliónov eur. Dôvodom je stále dostatočná likvidita investorov, ktorí majú naďalej záujem realizovať svoje investície na Slovensku. Predpokladá sa, že objem investícií bude aj naďalej poháňaný transakciami v oblasti kancelárskych nehnuteľností, hneď za nimi by nasledovali priemyselné nehnuteľnosti. Uvedené sektory zostávajú pre investorov atraktívne, a to hlavne z dôvodu vyššej miery návratnosti v porovnaní s okolitými krajinami ako je Česká republika alebo Poľsko, ale aj lepšej odolnosti voči výkyvom na trhu.  Navyše, na trhu sa môžu objaviť aj transakcie s výraznou zľavou či transakcie typu predaj a spätný prenájom, čím sa môže celkový objem transakcií na Slovensku zvýšiť. Najväčší vplyv na ďalšie transakcie na slovenskom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami bude mať práve spôsob a rýchlosť oživenia našej, európskej aj globálnej ekonomiky.