Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
30. 7. 2020

PRIESKUM CBRE: Budúcnosť kancelárskych nehnuteľností praje práci na diaľku, technológiám a životnému prostrediu

• Až 91 % nájomcov v CEE regióne nabehlo počas pandémie koronavírusu na systém práce na diaľku, 45 % z nich zaviedlo aj flexibilný pracovný čas či striedanie zamestnancov v práci. 
• Firmy plánujú ešte viac navýšiť investície do technológií, uviedlo to až 75 % respondentov.
• Tretina opýtaných chce v budúcnosti klásť väčší dôraz na životné prostredie a zdravie zamestnancov. 


Prieskum od poprednej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE s názvom „CEE Office Occupier Survey“ bol realizovaný naprieč krajinami strednej a východnej Európy vrátane Slovenska. Zber dát pritom odštartoval 18. júna 2020 a ukončený bol 29. júna 2020. Ukázalo sa, že náladu respondentov značne ovplyvnila situácia spojená so šírením koronavírusu. Jej následkom bol nielen nižší počet osobných stretnutí a obhliadok nehnuteľností, ale aj nevyhnutnosť pozastavenia plánov týkajúcich sa expanzie či zníženie rozpočtov na vybavenie priestorov.

„Spomínané krajiny CEE regiónu mali ešte pred vypuknutím pandémie možnosť sledovať, ako na túto situáciu reagovali ostatné európske krajiny. Tento región bol totiž jedným z prvých, ktorý zaviedol opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Vďaka tomu bol dopad na oblasť nehnuteľností aj náladu nájomcov menej výrazný ako v prípade iných regiónov. Zároveň, lepšie vyhliadky do budúcnosti podčiarkujú aj priaznivé predpovede uznávaných medzinárodných ekonómov,“ hovorí Oliver Galata, riaditeľ oddelenia kancelárskych priestorov CBRE Slovensko. Zistenia spoločnosti CBRE však poukazujú na fakt, že rozhodovacie procesy zo strany nájomcov v rámci kancelárskych nehnuteľností v CEE regióne neboli ovplyvňované len koronakrízou. Až 31 % respondentov sa totiž zhodlo na tom, že táto situácia na spomínané procesy nemala žiaden vplyv.

Prieskum ukázal, že nájomcom vo všetkých krajinách najviac chýbala práve možnosť osobných stretnutí a obhliadok nehnuteľností a ich priestorov. Zhodlo sa na tom celkom 26 % respondentov. „Koronavírus značne urýchlil vývoj viacerých ponúkaných služieb v oblasti real estate, a to hlavne vďaka využitiu technológií. Aj keď počet osobných prehliadok logicky klesol, aj tu sa do popredia dostali technologické vychytávky. Vďaka nim sme boli schopní potenciálnym záujemcom odprezentovať ponúkané priestory virtuálne v takej kvalite, akoby sa nachádzali priamo v budove. Očakávame, že tento trend sa bude v budúcnosti ešte viac rozvíjať,“ dopĺňa Galata.

HOME OFFICE ZAŽÍVA BOOM
Zistenia nepoukazujú len na pozastavenie procesov či zníženie rozpočtov v oblasti nehnuteľností. Vo veľkej miere sa zmenil aj samotný spôsob využívania našich kancelárskych priestorov. Najvyužívanejším spôsobom boja proti koronavírusu sa vo firmách na Slovensku aj v ostatných krajinách CEE regiónu stalo hlavne zavedenie práce na diaľku, na ktorú podľa prieskumu nabehlo až 91 % firiem. Ich skúsenosť s tzv. home officom tak poskytla veľkému množstvu nájomcov nielen nový pohľad na organizáciu práce, ale aj priestorové nároky. Celkom 45 % opýtaných firiem zaviedlo aj flexibilný pracovný čas a striedanie zamestnancov v práci. Odborníci zo spoločnosti CBRE preto predpokladajú, že klasické kancelárie prejdú, vzhľadom na túto skúsenosť firiem s prácou na diaľku, značnou digitalizáciou a reorganizáciou priestorov.

V KURZE BUDÚ HLAVNE TECHNOLOGICKY VYSPELÉ A ZELENÉ BUDOVY 
Už dlhodobo je trendom v oblasti real estate nielen technologická vyspelosť nehnuteľností, ale aj ich trvalo udržateľná výstavba. Navyše, prieskum realizovaný spoločnosťou CBRE poukazuje na fakt, že koronakríza tento trend ešte viac urýchlila. Až 75 % respondentov totiž plánuje navýšiť svoje investície do technológií kvôli podpore práce na diaľku, ale aj plánovaniu systémov práce do budúcna. Okrem technologických inovácií a digitálnych riešení je predpoklad, že majitelia budov budú musieť venovať väčšiu pozornosť aj ich udržateľnosti.

Celkom 32 % respondentov si myslí, že v budúcnosti budú firmy klásť čoraz väčší dôraz na životné prostredie a zdravie svojich zamestnancov. Odborníci preto očakávajú, že faktory ako technológie a zodpovednosť voči životnému prostrediu sa zaradia medzi top faktory pri rozhodovaní firiem o nájme. Čoraz viac budov tak bude spĺňať aj kritériá ekologickej udržateľnosti tzv. certifikačných systémov, ako je napríklad LEED či BREEAM.

 

Pozrite si výsledky prieskumu CEE Office Occupier Survey