Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
31. 8. 2021

Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia, ale kancelárie budú naďalej zohrávať kľúčovú úlohu

• Návrat ľudí do kancelárií prebehne ešte tento rok. 65 % firiem sprístupnilo všetky svoje pobočky a 62 % menších firiem už umožnilo všetkým zamestnancom chodiť do kancelárie. 
• Podľa CBRE naberá na popularite hybridná práca. Takmer 80 % firiem s viac ako 10 000 zamestnancami je naklonených tejto forme práce. 
• Kancelárie prejdú zmenou a ich existencia bude dôležitá aj naďalej. Úplný prechod na dištančnú prácu plánuje len 15 % firiem. 
• Veľká časť firiem v najbližších 3 rokoch rozšíri svoje kancelárie – predovšetkým telekomunikačné spoločnosti (60 %). 
• Kľúčové faktory pri výbere kancelárskej budovy sú flexibilita, udržateľnosť a zdravie zamestnancov.


Do kancelárií sa budú ľudia postupne vracať po celý zvyšok roka 2021. Lídrami „návratu do ofisov“ sú najmä menšie firmy s menej ako 100 zamestnancami. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE s názvom “EMEA Occupier Survey”, do ktorého sa zapojilo celkom 130 spoločností z rôznych krajín regiónu EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika). 

Podľa prieskumu už vyše 80 % malých firiem otvorilo všetky pobočky. Zaujímavé je ale porovnanie s najväčšími firmami (viac ako 10 000 ľudí). Pracoviská pre zamestnancov sprístupnila len tretina z nich. Väčšina veľkých firiem otvorila viac ako polovicu pôvodných priestorov.  

Z prieskumu CBRE vyplývajú značné rozdiely v rámci jednotlivých odvetví. Viac ako 70 % spoločností z oblasti biotechnológií (napr. farmácia, mikrobiológia, virológia, genetika, biochémia a pod.) sprístupnilo svoje pracoviská úplne. Dôvod je jednoduchý: v týchto odvetviach je vykonávanie práce z domu náročné, ak nie nemožné kvôli špecifickým podmienkam. Avšak spoločnosti pôsobiace v iných odvetviach sa s úplným návratom ľudí do kancelárií neponáhľajú. Napríklad v  bankovníctve tak urobilo 57 % firiem a iba 46 % firiem zo sektora „technológie, médiá a telekomunikácie“ (TMT).   

„Návrat do kancelárií má svoje limity. Ukazuje sa ale, že firmy vynakladajú značné úsilie na to, aby mohli svoje kancelárske priestory znova sprístupniť. Väčšina plánuje opätovne zaľudniť kancelárie už v druhej polovici tohto roka,“ opisuje aktuálnu situáciu Richard Holberton, CBRE´s Head of EMEA Office Occupier Research a dopĺňa: „Medzi najčastejšie opatrenia spojené s návratom do kancelárií patria nosenie rúšok a respirátorov (73 %), vizuálne pomôcky pre dodržiavanie sociálnych odstupov (69 %), obmedzenie návštev (50 %) a rekonfigurácia dispozície kancelárie (50 %).“

Podľa analytikov spoločnosti CBRE bude stále populárnejšia hybridná forma práce, čo potvrdzujú aj výsledky aktuálneho prieskumu. Takmer 60 % spoločností sa prikláňa k nejakej forme zmiešaného alebo hybridného pracovného štýlu, pričom najviac tento trend oslovuje veľké spoločnosti (77 %). Viac ako dve tretiny spoločností, ktoré uprednostňujú hybridný model, tvrdia, že ich postup bol dohodnutý a definovaný už na korporátnej úrovni.  

„Celkom 20 % všetkých respondentov podporuje návrat do kancelárií väčšiny svojich zamestnancov na plný úväzok, z toho menšie firmy až na úrovni 63 %. Hybridný model práce preferuje 60 % firiem pôsobiacich v bankovom a finančnom sektore, rovnako je to aj v odvetví TMT. Zo zrejmých dôvodov je hybridnej práci naklonených len 50 % firiem z oblasti biotechnológií,“ dopĺňa Richard Holberton. 

Kancelárie budú aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu a takmer 80 % spoločností očakáva, že zamestnanci budú prácu vykonávať zväčša práve vo svojich kanceláriách, prípadne v rovnakom pomere z domu a kancelárie. Len minoritná časť firiem (15 %) plánuje úplný prechod na prácu na diaľku. Práca v kancelárskych priestoroch bude naďalej prevládať.

Tretina opýtaných spoločností očakáva, že v najbližších 3 rokoch svoje priestory rozšíri. Medzi najväčších optimistov patria telekomunikačné spoločnosti. Až 60 % z nich totiž plánuje rozširovať svoje kancelárske priestory. V segmente bankovníctva a financií plánuje z pohľadu pracovných priestorov expandovať takmer 30 % firiem. Čo je potešiteľné, až 40 % opýtaných spoločností zmeny neočakáva. 

Hodnota flexibilných podmienok z pohľadu nájomníkov naďalej rastie. Podľa odborníkov zo CBRE je to čiastočne taktická reakcia firiem na krátkodobú ekonomickú neistotu, dôvody však môžu byť aj strategické. Spoločnosti sú vo svojich očakávaniach ohľadne plánovania zmeny veľkosti svojich pracovných priestorov vyvážené, pričom tretina očakáva v nasledujúcich troch rokoch navýšenie prenájmu svojich kancelárskych priestorov. Spoločnosti z oblasti TMT sú obzvlášť optimistické a viac ako 60 % z nich plánuje rozšíriť existujúce priestory. Očakávania v bankovníctve a financiách sú oveľa vyrovnanejšie: rovnaká časť (necelých 30%) plánuje expanziu aj zmenšenie priestorov, zatiaľ čo celých 40 % neočakáva žiadnu zmenu.

„Popularita flexibilných pracovných priestorov rastie z dvoch dôvodov. Využitie takýchto kancelárií jednak umožňuje aplikovať rôzne modely obsadenosti a jednak poskytuje zamestnancom možnosť vybrať si miesto výkonu svojej práce. Spomínaný druhý dôvod je dôležitý hlavne pre veľké spoločnosti, ktoré sú ochotné viac experimentovať s rôznymi dispozíciami priestorov na základe zmeny preferencií zamestnancov a skúseností z pilotných projektov,“ uvádza Richard Holberton. 

Spoločnosť CBRE sa vo svojom prieskume zamerala aj na kľúčové faktory pri výbere kancelárskej budovy. Rozhodujúce sú flexibilita, wellness a udržateľnosť (predovšetkým kvalita vzduchu). Takmer 40 % spoločností v prieskume označilo za kľúčový faktor udržateľnosť, rovnaké percento dbá na integráciu technológií ako konektivita či aplikácie. Celkom 54 % všetkých opýtaných spoločností podčiarklo dôležitosť kvality vzduchu v kanceláriách. Pre veľké firmy je nadpriemerne dôležitý väčší výber rôznych priestorov pre rôzne typy práce a ich technické vybavenie. 

S návratom do kancelárií sa obnovujú aj funkcionality, ktoré sa v dôsledku lockdownu presunuli do úzadia. Ide predovšetkým o spoluprácu, osobný kontakt a podporu korporátnej kultúry. Podľa prieskumu firmy plánujú rozširovať svoje priestory určené práve na spoluprácu (36 %), spustiť pilotné zavedenie nových pracovných stratégií vo vybraných lokalitách firmy (33 %) a prehodnotiť štandardy dizajnu (22 %). 

Firmy si zároveň uvedomujú, že zmeny v spôsoboch práce priamo súvisia aj s technológiami. Prieskum ukázal, že najväčšej popularite sa vo firmách tešia videokonferencie (67 %). Záujem je aj o smart systémy a senzory inštalované v budove (31 %), a tiež senzory kvality vzduchu (25 %).  

„Firmy by mali myslieť na to, že  dosiahnutie nových cieľov v rámci pracovných priestorov vyžaduje viac ako len nový dizajn. Zmeny musia ísť ruka v ruke s novými organizačnými princípmi ako aj prístupom manažmentu. Už teraz je zrejmé, že to bude dlhší a postupný proces,“ uzatvára Richard Holberton.