Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
10. 10. 2022
Certifikované budovy na Slovensku

Zelené budovy na Slovensku

Certifikát majú väčšinou administratívne objekty

Podľa Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) je na Slovensku 91 budov s britským certifikátom BREEAM, 30 budov má americký LEED a 10 budov je certifikovaných v schéme WELL, ktorá sa zameriava na kvalitu vnútorného prostredia. Môžeme konštatovať, že vyše polovicu zo 130 certifikovaných objektov tvoria administratívne budovy. Mnohé sú v správe realitno-konzultačnej spoločnosti CBRE.

BBC 1 Plus - Prvá certifikovaná administratívna budova na Slovensku

Budova v známej biznis zóne na Plynárenskej ulici v Bratislave získala certifikát LEED Gold v roku 2012. Komfortnejšie a predovšetkým zdravšie pracovné prostredie zabezpečuje systém chladenia cez chladené stropy, systém zvlhčovania vzduchu, možnosť individuálnej regulácie teploty a osvetlenia, ako aj možnosť otvorenia okien v každej kancelárii. Priestory sú vďaka menšej hĺbke zaliate dostatkom prirodzeného slnečného svetla. Zaujímavosťou sú pohybové senzory v priestoroch, ktoré zabezpečujú útlmový režim počas neprítomnosti ľudí. Špecialitou je koncept separácie a kompostovania odpadu. Pracovné prostredie spríjemňujú zelené strechy a terasy, ktoré tvoria viac ako 50 % strešných plôch. Budova myslí aj na cyklistov: pri objekte sú umiestnené kryté stojany s kontrolovaným vstupom a s potrebným zázemím vo forme šatne a sprchy. Ako jedna z prvých budov mala BBC 1 Plus nabíjačky na elektromobily.

Einpark Offices - Najzelenšia administratívna budova na Slovensku

Nová kancelárska budova na Einsteinovej ulici v Bratislave sa pýši certifikátom LEED Platinum, čo je jednak najvyššie dosiahnuté hodnotenie na Slovensku (89 bodov) a jednak to budovu posúva medzi 1 % najudržateľnejších budov na svete. Možno povedať, že Einpark Offices priniesla nové referenčné štandardy pre budúce kancelárske budovy v celom regióne. Ak by sme mali spomenúť len niektoré zelené riešenia v budove, tak to určite budú tri tepelné čerpadlá na princípe voda – voda, ktoré oproti konvenčnému kúreniu a chladeniu usporia približne 650 ton CO2 ročne (pre porovnanie: je to ako odjazdiť 7,8 miliónov km na Octavii 1.6 TDI). V interiéroch sú aktívne chladiace trámy, merače obsahu CO2 vo vzduchu v miestnostiach a zvlhčovanie vzduchu. Takmer 30% povrchu fasády tvorí zdvojená akustická fasáda a na oknách je vonkajšie solárne tienenie. Panely sú presklené so zapusteným rámom, čiže izolačné trojsklo začína rovno od podlahy. Všetky strešné plochy (okrem technológií) sú zelené, pričom na streche je akumulačný profil a retenčná nádrž na dažďovú vodu. Vďaka nim a vsakovaniu žiadna dažďová voda nejde do kanalizácie

TOWER 5 - Budova s obnoviteľnými zdrojmi energií, environmentálnymi a ekologickými vlastnosťami.

Dvadsaťjeden podlaží administratívnej veže v rohu Národného futbalového štadióna v Bratislave. Už táto kombinácia faktov je prvým lákadlom pre budúcich nájomníkov. Tower 5 však spĺňa i ďalšie požiadavky na súdobé kancelárske budovy, vrátane moderného technického vybavenia a udržateľného prístupu k životnému prostrediu. Zelený certifikát BREEAM Outstanding je v procese. Až 42% energie je vyrobenej z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste, taktiež 77% chladu je vyrobeného z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste. Vďaka tomu je cena energií o 25,6% nižšia ako je trhový štandard. Budova sa vyznačuje vysokou úrovňou kvality vzduchu. Má Najmodernejší 4-rúrkový klimatizačný systém Fan Coil so skrytou montážou v medzistropnom priestore s možnosťou regulácie teploty v každej miestnosti a tiež výklopné okenné krídla s možnosťou prirodzeného vetrania. Fasáda presklená trojsklom od stropu až po podlahu zabezpečuje dostatok prirodzeného svetla zároveň však ponúka i komfortné tienenie pomocou interiérových roliet s možnosťou pripojenia na systém riadenia budovy. Nepriezvučnosť vnútorných priestorov je riešená zvýšenou hrúbkou priečok medzi kanceláriami nájomníkov. V garážach je pre majiteľov elektromobilov niekoľko elektronabíjacích staníc. Samozrejmosťou sú stojany a šatne so sprchami pre bicykle a cyklistov. 

Organizácia Bratislava Research Forum, ktorého členom je aj CBRE, zrealizovala po viacerých európskych krajín prerozdelenie štandardov jednotlivých kancelárskych budov v Bratislave. Zmeny budú platné od druhého kvartálu 2022. Jedným z dôvodov tohto kroku je odčlenenie najmodernejších a technicky najvyspelejších budov do novo vytvorenej kategórie A+. Týka sa prevažne budov, ktoré označujeme ako „zelené“. Ďalším činiteľom reklasifikácie je neaktuálnosť štandardov budov, nakoľko sa doposiaľ nebral do úvahy technologický pokrok ani postoj vzhľadom na agendu ESG. Takisto sa zohľadnili rýchlo sa meniace požiadavky a parametre, ktoré musia moderné budovy spĺňať, aby mohli byť hodnotené v štandarde A+ alebo A. Reklasifikácia ponuky kancelárskych budov znamená, že ponuka kancelárskych priestorov v štandarde A bude na úrovni 721 200 m2. Ponuka kancelárskych priestorov v štandarde B bude predstavovať 933 700 m2 a čo sa týka novo vytvoreného štandardu A+, ten bude v Bratislave predstavovať celkovú plochu 305 500 m2.

EPERIA Shopping Mall – Prvá stavba v Prešove s certifikátom BREEAM Excellent

Viete, ktorá stavba mala ako prvá v Prešove ekologický certifikát BREEAM na úrovni Excellent? Je ním EPERIA Shopping Mall. Počas 23. ročníka súťaže STAVBA ROKA 2017 získalo centrum ocenenie za vysokú kvalitu realizácie od Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Porota vysoko hodnotila použitie progresívnych a inovatívnych technológií pri technickom vybavení stavby, výborne zvládnuté stavebné detaily a využitie technologických postupov, ktoré skrátili čas potrebný na realizáciu stavby (základy stoja na pilótach). Už pri výstavbe kládol developer dôraz na rôzne environmentálne kritériá, napríklad na systém energetiky, možnosti spätného získavania tepla či systém osvetľovacej sústavy. Ako jedno z prvých centier na Slovensku ponúkla EPERIA návštevníkom aj 2 nabíjačky pre elektromobily, ktoré dokážu nabíjať až štyri vozidlá. Centrum je pionierom „green retailingu“ aj vďaka inštalácii včelína, hmyzieho hotela, vtáčích búdok a búdok pre netopiere. Doteraz sa podieľalo na výsadbe 120 stromov a vyše 1000 okrasných rastlín v okolí centra. Všetkými týmito aktivitami podporuje udržateľnosť životného prostredia a biodiverzitu. V EPERII sú inštalované nové lisovacie kontajnery, ktoré spracujú dvojnásobné množstvo odpadu a šetria tým životné prostredie.

EUROPA SC – Najväčšie centrum v regióne s ekologickou certifikáciou

Najväčšie nákupné centrum v regióne Europa Shopping Center patrí zároveň aj k najstarším. Bolo postavené ešte v roku 2006, avšak základnými požiadavkami investora bolo už pri projektovaní vziať do úvahy energetickú náročnosť budovy, prevádzku a zabezpečiť komfort v jednotlivých priestoroch. Europa SC má nadštandardné technické vybavenie a technologické zariadenie v oblasti bezpečnosti a hygieny, ale aj v oblasti  elektrotechnickej výbavy, istení, meraní spotreby, zdrojov tepla či výmeny vzduchu a požiarnej ochrany. Dnes disponuje centrum certifikáciou BREEAM Excellent. Dnes vo foodcourte centra napríklad nenájdete jediný plastový riad. Používajú keramický riad, klasický príbor a podnosy z ekomateriálu. Europa SC má vypracovanú ekologickú politiku nakladania s odpadom a už od svojho otvorenia triedi odpad. Napríklad PET fľaše oddeľujú už nájomcovia za účelom zníženia objemu odpadov a s ohľadom na ekológiu a znižovania nákladov sa ukladajú do špeciálneho 1100 l kontajnera. Okrem interných zmien nabáda aj návštevníkov k ekologickému životnému štýlu a environmentálnej zodpovednosti.

Zdroj: CBRE