Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
4. 11. 2022
Transformácia pracovných priestorov a budúcnosť práce

Ako ovplyvní metaverzum budúcnosť práce?

CBRE Asia Pacific Advisory Consulting dlhodobo skúma vplyv metaverza na komerčné nehnuteľnosti. Virtuálny digitálny svet je prísľubom toho, že firmy a ľudia tu budú môcť pracovať, hrať sa, učiť sa, ale aj vytvárať, inovovať a interagovať. Ako sa zmení fyzické pracovisko a spôsoby práce?

Ľudia stále viac pracujú dištančne, požadujú flexibilné pracovné možnosti a nanovo definujú úlohu kancelárskych priestorov. Prieskum spoločnosti CBRE realizovaný v roku 2022 medzi nájomníkmi hovorí, že prijatie flexibilnej práce ako nového normálu je v sektore nehnuteľností najvyššou prioritou. Podľa názoru analytikov z CBRE hybridná práca už nebude o rozdelení výkonu práce doma a v kancelárii, ale o dosiahnutí rovnováhy medzi virtuálnym a fyzickým svetom.

Transformácia pracovných priestorov a budúcnosť práce

Metaverzum bude pravdepodbne formovať budúcnosť práce so súvisiacou technológiou. Ponúkajú sa inovatívne a pohlcujúce spôsoby spolupráce a práce ľudí online. CBRE priamo pozorovala niekoľko spoločností, ktoré vyvíjajú virtuálne pracoviská – kde môžu kolegovia spolupracovať odkiaľkoľvek – ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili schopnosť tímu spolupracovať, komunikovať a spájať sa na diaľku prostredníctvom virtuálnej reality (VR).

Existuje hneď niekoľko spôsobov, ktorými by metaverzum mohlo zmeniť budúcnosť práce:

  1. Vylepšená spolupráca na diaľku: VR ponúka možnosť používať a čítať reč tela a aktívne sa zapájať do skupinových diskusií písaním poznámok alebo kreslením na virtuálnu tabuľu, vďaka čomu sú stretnutia na diaľku vo VR pútavejšie. To si tiež vyžaduje oveľa aktívnejšie využitie krku, ramien, paží a rúk ako pri typickom virtuálnom stretnutí, pri ktorom účastníci viac-menej iba sedia. Hoci nič nemôže nahradiť spoluprácu tvárou v tvár, metaverzum je zaujímavá platforma pre komunikáciu a kolaboráciu geograficky vzdialených tímov. Aktivity ako brainstorming, schôdzky, socializácia a tímová práca môžu byť obohatené a spestrené nástrojmi VR.
  2. Pohlcujúce školenia a vzdelávanie: Metavezrum by mohlo spôsobiť revolúciu vo vzdelávaní a rozvoji zručností, čím by sa výrazne skrátil čas potrebný na rozvoj a získanie nových zručností. Na pomoc pri školeniach zamestnancov by sa mohli nasadiť externí digitálni tréneri s podporou umelej inteligencie (AI). Je to užitočné najmä pri školeniach vo vysoko rizikových prostrediach, kde pohlcujúci zážitok z učenia môže kopírovať fyzické prostredie, ale odstraňuje zdravotné a bezpečnostné riziká. Okrem toho môže metaverzum pomôcť tímom z celého sveta lepšie sa učiť.
  3. Priestory pre well-being: Metaverzum môže používateľom ponúknuť virtuálne priestory, kde si môžu oddýchnuť a zažiť niečo iné. Niektoré platformy už vytvorili well-being „miestnosti“, ktoré simulujú fitness centrá, lesy alebo akváriá. Tieto priestory môžu obsahovať aj zážitky ako meditácie s trénerom a hodiny cvičenia rozšírené vďaka nástrojom VR.
  4. Prepojenie s fyzickou kanceláriou: Používatelia multiverza si môžu pridať ďalšie personalizované funkcie, ako je možnosť objednať si jedlo alebo knihy či iný tovar vo virtuálnom prostredí, a nechať si ich doručiť do kancelárie, ale aj do home office.
  5. „Live“ presah na organizáciu: Rovnako ako na fyzickom pracovisku, môžu mať používatelia metaverza prehľad aj vo virtuálnom pracovisku. Môžu si sa „porozhliadnuť“ po jednotlivých poschodia a zistiť, kde sa práve nachádzajú kolegovia nachádzajú a kto je k dispozícii. Môžu prísť na spoločný rozhovor alebo sa zapojiť do inej kolaboratívnej činnosti.
  6. Dopyt po nových zručnostiach: Metaverzum si nepochybne vyžiada nové zručnosti a schopnosti, ktoré zasa povedú k dopytu po nových pracovníkoch. Žiadaní budú vývojári hier pre metaverzum, experti na používateľský dizajn a interakcie, dizajnéri digitálnych 3D pracovísk, manažéri portfólia vo VR, manažéri virtuálnych skúseností, špecialisti na kybernetickú bezpečnosť a komunitní manažéri. V CBRE už zaznamenali aj novú pracovnú funkciu - Chief Metaverse Officer, ktorého úlohou je manažment a podpora podnikania firmy vo svete.2

Aké sú dôsledky pre nájomníkov a investorov?

Vzostup metaverza a virtuálnych pracovísk predstavuje niekoľko príležitostí a dôsledkov pre investorov aj nájomníkov komerčných nehnuteľností. Podľa názoru CBRE existujú štyri kľúčové odporúčania, ktoré by mala komunita nájomníkov realít zvážiť:

  1. Nájomníci a investori by sa mali snažiť pochopiť, pre ktoré časti ich podnikania alebo operatívy môžu využiť metaverzum. Napríklad nájomníci ho môžu využiť na zlepšenie plánovania stretnutí alebo na zlepšenie prepojenia medzi zamestnancami na celom svete.
  2. Zvážte pilotné projekty v metaverze. Niekoľko spoločností začína uvažovať o implementácii malých pilotných projektov, aby mohli identifikovať kľúčové oblasti, v ktorých možno VR a nástroje využiť pre koncových používateľov a zamestnancov.
  3. Spoločnosti a značky, ktoré si chcú vytvoriť silný a svieži imidž, skúmajú metaverzum ako nástroj, ktorý by im pomohol pritiahnuť pozornosť mladších ľudí a pozicovali sa ako technologicky orientované organizácie. To predstavuje príležitosť na vytvorenie diferencovanej zákazníckej skúsenosti v súvislosti s umiestnením ich produktov a služieb. Niektoré značky už používajú metaverzum na rozvoj povedomia, zvýšenie angažovanosti a získanie lojality.
  4. Spoločnosti by si tiež mali dávať pozor na potenciálne riziká a výzvy – napríklad na ochranu osobných údajov (GDPR) a kybernetickú bezpečnosť –  identifikovať a riadiť tieto riziká.

Metaverzum nenahradí fyzické pracovisko

Dôležité je konštatovanie CBRE na záver štúdie: metaverzum nenahradí fyzické pracovisko. Namiesto toho sľubuje doplnenie či skôr akési rozšírenie fyzického prostredia a zlepšenie celkového zážitku z pracovného prostredia. Avšak povaha toho, ako sa využíva existujúci fyzický priestor, sa pravdepodobne v dôsledku vplyvu metaverza zmení. Tento aspekt by mal byť pre nájomníkov aj investorov kľúčový. Položte si otázku: Môžu nástroje metaverza a virtuálnej reality rozšíriť vašu dlhodobú stratégiu v oblasti pracovných priestorov alebo v portfóliu prenajímateľných priestorov?

Zdroj: https://www.cbre.com/insights/articles/how-might-the-metaverse-shape-the-future-of-work

1 https://www.cbre.com/insights/reports/apac-office-occupier-sentiment-survey-2022

2 https://www.forbes.com/sites/pauleannareid/2022/08/18/meet-the-worlds-first-chief-metaverse-officer-how-cathy-hackl-is-demystifying-web3-for-female-professionals/?sh=5e0e7841422d