Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
13. 7. 2022
Návrat do kancelárií

Veľký návrat do kancelárií? Až po ich redizajne.

Vo svetle aktuálnych poznatkov možno konštatovať, že sa dejú významné posuny v prideľovaní priestoru v kanceláriách konkrétnym zamestnancom. Spoločnosti prijímajú flexibilné a hybridné modely, ktoré zamestnancom poskytujú väčší výber a slobodu v tom, kde budú vykonávať svoju prácu.

Realitno-poradenská spoločnosť CBRE zosumarizovala aktuálne poznatky o kľúčových prioritách a obavách nájomníkov kancelárií. Podľa analytikov zo CBRE prebieha prechod na nový postpandemický spôsob práce, pričom 60 % respondentov prieskumu uviedlo, že uprednostňuje hybridnú prácu. Iba 28 % uviedlo, že prioritizuje vyvážený mix práce v kancelárii a práce na diaľku, 24 % opýtaných deklarovalo, že väčšinu času chcú tráviť v kancelárii a iba 5 % by chcelo robiť väčšinou alebo úplne dištančne. Firmy poskytujú možnosť pracovať v kancelárii, doma alebo v inom priestore, ktorý prispieva k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a k produktivite.

Aj z uvedených dôvodov sa pre firmy stali kľúčovými dobre navrhnutá  stratégia hybridného pracoviska a efektívne zrealizované pracoviská. Spoločnosti, ktoré plánujú budúcnosť, takto získavajú konkurenčnú výhodu pri lákaní talentov na trhu. Fyzický dizajn pracoviska sa bude naďalej vyvíjať a prispôsobovať meniacemu sa postcovidovému prostrediu a bude reagovať na zmeny vo využívaní priestoru. CBRE identifikovalo niekoľko trendov:

1.Pracovné prostredie sa pretvorí pre hybridnú pracovnú silu

Ako vyplýva z prieskumu CBRE, práca založená na činnosti (activity-based working) sa stane novou normou s jemnou rovnováhou medzi priestorom „Ja“ a „My“. S implementáciou hybridnej práce, ktorá umožňuje vykonávať sústredenejšiu prácu na diaľku, sa kancelária stáva najmä miestom pre diskusiu a spoluprácu. Pracovné priestory na spoluprácu a cielené pracovné priestory v kancelárii budú navrhnuté a spravované tak, aby vyhovovali hybridným spôsobom práce s novými nastaveniami pracovného priestoru v závislosti od meniaceho sa výkonu a prevádzkových požiadaviek. Tie sa budú zameriavať na kreativitu, prepájanie a komunitu. Interiérový dizajn a dispozícia pracoviska môžu formovať správanie a posúvať náhodnú spoluprácu na účelnú spoluprácu, ktorá stimuluje zamestnancov, aby vytvárali „efektívnejšiu“ pracovné výkony. 

2.Kancelária ako atraktor a kultúrny HUB

Keďže firmy, ktoré prijali hybridnú prácu, majú tendenciu presúvať sústredenú prácu alebo tzv. back-office mimo kancelárie (najmä na home office), kancelárie ako také sa stávajú miestom pre diskusiu, interakciu a spoluprácu, ako to vidno aj v analýzach CBRE. Organizácie začínajú oceňovať hodnotu kancelárskeho prostredia, ktoré spája ľudí; kancelária je cieľová destinácia. Dizajn a dispozícia kancelárií preto budú musieť byť prepracované tak, aby vytvárali jedinečné zážitky, aby vytvárali pre zamestnancova akési kultúrne centrum. Budú destináciou, v ktorej sa nachádza množstvo vzájomne prepojených a co-workingových pracovných priestorov s vylepšeným vybavením a štýlovým pracovným prostredím. Dizajn a dispozícia kancelárií budú determinované tým, aké vzrušujúce, interaktívne a pútavé je pracovisko pre nových aj terajších zamestnancov, ako podporujú kancelársku kultúru a produktivitu a ako sú v súlade s DNA firmy. Kancelárie s otvorenou dispozíciou (open plan offices) sa zmenia a prejdú z tradičných dedikovaných pracovných miest na nepridelené pracovné miesta a co-workingové modely. V prieskume CBRE badať aj to, že v prípade priestoru „My“ respondenti identifikovali priestor na spoluprácu pre neplánované stretnutia a spoločný priestor na socializáciu ako dva rôzne typy priestorov. Väčšie priestory na formálne stretnutia už nebudú tak využívané, keďže viac stretnutí sa koná v hybridnom formáte, teda týka sa menších skupín ľudí, ktorí sú reálne v kancelárii, ku ktorým sa pripájajú ďalší jednotlivci online. Keďže zamestnanci túžia po tímovej práci a komunite, urýchli to trend vytvárania väčšieho kolaboratívneho priestoru.

3.Do popredia sa dostávajú zelené a „zdravé“ budovy

Prieskum CBRE ďalej uvádza, že stúpa dopyt po humanizácii prostredia, čo sa primárne týka wellness, udržateľnosti a komunít. Prenajímatelia musia zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia a začleniť prvky tzv. zelených budov, aby splnili požiadavky užívateľov na zdravšie pracovné prostredie. Senzory na monitorovanie kvality ovzdušia budú tiež veľmi žiadané, pretože pretrvávajúce obavy súvisiace s pandémiou nútia spoločnosti vylepšovať ventiláciu a filtráciu vzduchu na pracovisku. Zamestnanci aj nájomníci očakávajú vysoké štandardy udržateľného dizajnu pre zdravie a produktivitu, s ohľadom na kvalitu vzduchu, tepelný a akustický komfort a prístup k prirodzenému dennému svetlu. Presadzovanie udržateľnosti je čoraz dôležitejším rozlišovacím znakom pre firmy, ktoré sa chcú postarať o svojich ľudí a zároveň zdôrazňujú potrebu sociálnej zodpovednosti a zodpovednosti za stav životného prostredia (tzv. agendu ESG). Súčasná situácia vo svete ukazuje, zdravie používateľov budov a nízka spotreba energie, ale aj celková životnosť a odolnosť budov, budú pre budúcich nájomníkov absolútne kľúčové.

4. Stúpa dopyt po bezpečnosti na pracovisku, inteligentných a bezdotykových technológiách

Keďže bezpečnosť a hygiena na pracovisku sa stávajú prioritou číslo jeden, zamestnanci budú vyžadovať viac miesta a bezkontaktné interakcie. Okrem požiadaviek na sociálny odstup budú pracovné stanice a konferenčné miestnosti naďalej redizajnované tak, aby sa zamestnanci netlačili a mohli v nich byť implementované bezdotykové technológie. To má pozitívny vplyv na fyzickú a duševnú pohodu zamestnancov. Ľudia sa cítiť bezpečne a znižuje sa tak úroveň stresu v práci.

5. Potrebné bude vypracovať stratégiu návratu ľudí do kancelárie

S ohľadom na spomenuté trendy bude potrebné pamätať na celú škálu zmien a nielen redizajn ako taký. Ako príklad možno uviesť stratégiu „návratu do kancelárie“, ktorú pre spoločnosť Finastra Ltd vypracovala CBRE. Finastra chcela zredukovať počet ľudí na ploche kancelárie a zaviesť hybridný pracovný model. Pritom až 40 % ich priestoru bolo navrhnutých pre agilné sedenie ako súčasť postpandemickej stratégie firmy. Spoločnosť CBRE sa zamerala na vytváranie centrálnych socializačných HUBov a priestorov na spoluprácu a prepracovala oblasti zapájania sa zamestnancov tým, že navrhla napríklad interaktívne steny a relaxačné priestory s rôznymi hrami a aktivitami, ktoré sú k dispozícii pre zlepšenie tímovej práce a spolupráce. Aby zvýšila flexibilitu v rámci priestoru pre hybridnú prácu, naplánovala konfigurovateľné zasadacie priestory, ktoré možno premeniť na miestnosti integrované s najnovšou AV technológiou pre zmiešané stretnutia (časť ľudí je on-line); flexibilné pracovné stoly, ktoré možno usporiadať viacerými spôsobmi; a flexibilné modulárne sedenie v kolaboratívnych priestoroch pre rôzne typy stretnutí.

Na zlepšenie nálady zamestnancov bol priestor vonkajšej terasy premenený na exkluzívne miesto na stolovanie, zatiaľ čo plnohodnotné akusticky upravené hudobné štúdio v rámci kancelárskych priestorov bolo navrhnuté tak, aby povzbudilo zamestnancov hrať vlastnú hudbu. Zelené steny boli inštalované v súlade s trendom biofílie na zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia. Meditačné a relaxačné miestnosti pomáhajú zamestnancom zrelaxovať priamo na pracovisku.

„Office Ready“ – dizajn zameraný na wellness a udržateľnosť

Patentovaný produkt spoločnosti CBRE zahŕňa vyššie uvedené trendy kancelárskeho dizajnu a dispozície. Office Ready CBRE vyvinula s ohľadom na bezpečnosť, pohodu a udržateľnosť zamestnancov, s osobitným zreteľom na materiály, akustiku, osvetlenie, ergonómiu a vyváženia množstva osobného priestoru v modeli zdieľaných kancelárií. Office Ready je dizajnovo orientované, rýchle, hotové riešenie pre návrh a zostavu pre malé až stredne veľké kancelárske priestory, ktoré odstraňuje zložitosť budovania kancelárií tým, že umožňuje rýchlejšie a nákladovo efektívnejšiu implementáciu. Pritom má na zreteli, aby kancelária zostala kvalitná, dobre funkčná a pripravená na nasťahovanie resp. návrat ľudí do kancelárie. Produkt Office Ready bol nedávno ocenený cenou Global Innovator Award, ktorú udeľuje CoreNet Global, popredné svetové združenie profesionálov v oblasti firemných nehnuteľností, komerčných developerov a poskytovateľov služieb.

Dizajn pracoviska ako konkurenčná výhoda

Premyslený a inteligentný dizajn a dispozícia pracoviska sú kľúčovým rozlišovacími znakmi, ktoré posilňujú identitu značky a kultúru firmy a vytvárajú pevnejšie puto so zamestnancami. Jasná stratégia na pracovisku a neopozeraný dizajn pomôžu zamestnancom cítiť sa angažovane a užitočne. To je vlastne cieľom každej organizácie, ktorá sa zaviazala zlepšovať komfort zamestnancov a poskytovať ľuďom prostredie, v ktorom sú spokojnejší, agilnejší, inovatívny a dosahujú lepšie výsledky.

Autor: Sebastian Mann, výkonný riaditeľ a vedúci dizajnu, APAC, CBRE Design Collective

Zdroj: https://www.cbre.com/insights/articles/returning-to-an-office-designed-for-the-future-essential-workplac-design-trends