Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

Pomáha Vám
9. 5. 2019

CBRE

Ako sa bude v nasledujúcich rokoch dariť maloobchodu? Rásť by mal najmä dopyt po službách v oblasti zdravia

Stredná Európa zaznamená v nasledujúcich štyroch rokoch dvojciferný rast čistého príjmu. Tento fakt sa následne premietne do dvojciferného nárastu predaja v maloobchode. Tvrdí to realitno-poradenská spoločnosť CBRE, ktorá pripravila predpoveď vývoja pre maloobchodné nehnuteľnosti v krajinách strednej Európy.

Dvojciferný nárast predaja v maloobchodných prevádzkach sa očakáva v troch zo štyroch analyzovaných sektoroch, a to aj napriek významnému rastu on-line predaja. Analýza CBRE sledovala vývoj v štyroch kategóriách: potraviny, odevy, zdravie, domácnosť. Bližšie sa venovala strednej Európe ako celku, a tiež jednotlivým krajinám osobitne – Česku, Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku.

Stredná Európa

Strednej Európe sa, podobne ako zvyšku Európy, ekonomicky darí, čo sa odráža na zvyšovaní počtu maloobchodných priestorov. A tomuto regiónu sa bude dariť aj naďalej. Do roku 2023 by sa mal čistý príjem v stredoeurópskych krajinách zvýšiť v priemere o 14,4 % a rast populácie naopak znížiť (rovnako v priemere) o jedno percento. To predstavuje dobrý odrazový mostík pre rast maloobchodu. Najvýraznejší nárast podľa CBRE dosiahnu maloobchodné priestory, ktoré sa zameriavajú na zdravie a krásu zákazníka (+14,2 %) a dariť a bude aj potravinám (+12,6 %). Segment potravín ťahá najmä Poľsko, kde rastú nielen predaje, ale aj požiadavky na maloobchodné priestory. Do roku 2023 by mali predaje v Poľsku narásť o 16,7 %, priestory o 10,2 %.

Segment krásy a zdravia je v strednej Európe stále pozadu, najmä čo sa týka prepočtu veľkosti priestorov na obyvateľa, náš región zaostáva o 40 % za Rakúskom a Nemeckom. Rast v tomto segmente sa preto očakáva vo všetkých stredoeurópskych krajinách, ale najmä na Slovensku (25,8 %), v Rumunsku (32,1 %) a v Maďarsku (21,9 %).

Segment odevov a obuvi čaká rovnako rast, dariť sa tu bude aj oblasti e-commerce. V celom regióne sa očakáva rast predajov cez internet v tomto segmente až o 178 % a nárast maloobchodných priestorov o 2 %. Dvojciferné číslo však čaká Rumunsko, kde je dnes veľmi málo maloobchodných priestorov (v porovnaní s ostatnými krajinami, v prepočte na obyvateľa) a táto situácia by sa mala meniť. Pribudnúť by tu malo 10 % retailových priestorov v segmente odevov a obuvi.

Slovensko

CBRE vzhľadom na pomerne vysokú saturáciu v maloobchode očakáva v SR len malý nárast retailových priestorov, a to najmä v segmentoch potravín a odevov. Naopak, vyšší dopyt po službách z oblastí zdravia a služieb môže vyústiť do vyššieho dopytu po priestoroch pre tieto segmenty. Očakáva sa, že trh s retailovými nehnuteľnosťami u nás potiahnu najmä projekty Eurovea II. (25 tisíc m²) a Stanica Nivy (70 tisíc m²), ale aj prírastok maloobchodných priestorov po rekonštrukcii a rozšírení Polus City Center.

Zákazníci na Slovensku najviac nakupujú v nákupných centrách a v retail parkoch, ktoré sú umiestňované v okrajových častiach miest. V Bratislave badať aj určitú obnovu predajní na uliciach s vysokou frekvenciou chodcov, čo je výsledkom pomerne vysokej hustoty výstavby v širšom centre mesta.

Narastajúci dopyt po kvalite v segmente špecializovaných reštauračných služieb sa na Slovensku pretavuje do novovznikajúcich moderných mestských tržníc (tzv. urban market), ktoré ponúkajú aj početné reštauračné prevádzky, do rastúceho počtu food courtov a celkového vyššieho obratu v tomto sektore.

On-line predaj potravín u nás zaostáva za okolitými krajinami, čo je dôsledkom absencie konkurencie medzi dodávateľmi. Očakáva sa však, že do tohto segmentu vstúpia noví hráči, ktorí spôsobia výrazný kumulatívny nárast o takmer 200 percent do roku 2023. O túto zmenu by sa mali podľa Matúša Furmana z oddelenia CBRE pre prenájom maloobchodných priestorov pričiniť najmä menší, úzko špecializovaní on-line predajcovia lokálnych farmárskych produktov. Môžem potvrdiť, že lokálnych predajcov, ktorí sa špecializujú na spádové oblasti vo svojom okolí stále pribúda a tento trend v blízkej dobe zaznamená boom.

V oblasti e-commerce na Slovensku dominujú najmä predaje kníh a elektroniky, ktoré čerpajú skúsenosti z rozvinutejších trhov. Dariť sa však bude aj oblasti odevov (+ 83 %) a potrieb do domácnosti (+ 59 %).

Pozitívny ekonomický vývoj je vo všeobecnosti dôvodom rastu tak disponibilného príjmu obyvateľov, ako aj maloobchodnej spotreby. Napriek rýchlo rastúcemu objemu elektronického obchodu rastú aj obraty v kamenných prevádzkach, bez ktorých by paradoxne elektronický obchod nemohol fungovať, tvrdí riaditeľ oddelenia CBRE pre prenájmom maloobchodných nehnuteľností Peter Pohanka. Za pozitívum považuje tiež fakt, že najväčší rast vykazuje práve segment zdravia (a krásy), čo je dôkazom rastúcej zodpovednosti a starostlivosti zákazníkov o svoje zdravie.  „V širšej súvislosti to vypovedá o zvyšujúcej sa spoločenskej uvedomelosti a vyspelosti našej spoločnosti,“ uzatvára Peter Pohanka.