Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

Pomáha Vám
29. 9. 2020

Prieskum spoločnosti CBRE ukázal, ako pandémia ovplyvnila maloobchodníkov v nákupných centrách

• Viac ako polovica respondentov očakáva pokles dopytu po kamenných prevádzkach. Aj napriek koronakríze však prichádza do nákupných centier niekoľko nových maloobchodných značiek. 
• Celkom 71 % nájomcov nechystá zmeny týkajúce sa diverzifikácie trhu alebo dodávateľských reťazcov. Investovať chcú skôr do online nástrojov či zákazníckeho zážitku vo svojich kamenných predajniach.  
• Väčšina maloobchodných nájomcov absolvovala diskusie s vlastníkmi obchodných centier ohľadom úľav z nájmu. 
• Až 62 % respondentov do istej miery využíva online nástroje, pričom ako hlavný predajný kanál ho využíva len 12 % opýtaných maloobchodníkov. 


Koronakríza zamiešala karty a sťažila život podnikateľov v mnohých oblastiach. Jednou z nich sú aj  nákupné centrá, v ktorých sa život za posledných pár mesiacov značne spomalil. Na tento fakt poukazujú aj výsledky najnovšieho prieskumu poprednej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorý bol realizovaný medzi nájomcami v maloobchodných centrách na Slovensku. Zatiaľ čo len 4 % maloobchodníkov uviedlo, že nezaznamenali žiadnu zmenu, zvyšných 55 % z nich predpokladá, že ich podnikanie sa vráti do kondície spred vypuknutia pandémie až v priebehu budúceho roka.

„Výsledky prieskumu poukazujú na stabilitu slovenského maloobchodného trhu a skúsenosti už etablovaných nájomcov. Koronakríza mala zásadný vplyv hlavne na nájomcov, ktorí mali problémy už pred jej vypuknutím. Najviac postihnutými segmentami boli predovšetkým gastronómia, kiná, prevádzky s módou, obuvou a cestovné kancelárie. Väčšina maloobchodníkov však očakáva, že sa ich výkonnosť vráti na čísla spred vypuknutia krízy až v priebehu budúceho roka. Sledované štatistiky regionálnych nákupných centier mimo hlavného mesta, ktoré sme zozbierali v období od mája do augusta tohto roka, však ukazujú pozitívnejší trend, keďže v niektorých prípadoch sa nájomcom darilo dokonca ešte lepšie ako v rovnakom období minulého roka. Väčšina nájomcov si totiž s príchodom pandémie uvedomila potrebu zmien v ich fungovaní, a to hlavne v prípade investícii do online nástrojov, využívania sociálnych médií, ale aj zmien v rámci svojich dodávateľských reťazcov. Na druhej strane, na investície do nových pobočiek sa nájomcovia pozerajú opatrnejšie a až 50 % respondentov uvažuje o redukcii svojej pobočkovej siete. Napriek tomu sú aj takí, ktorí vidia v kríze príležitosť a chcú ju využiť práve na svoje rozširovanie,“ hovorí Branislav Golan, riaditeľ oddelenia maloobchodných nehnuteľností v spoločnosti CBRE.

MEDZI NÁKUPNÝMI CENTRAMI A NÁJOMCAMI PREBIEHALI ROZSIAHLE DISKUSIE
Hlavná diskusia medzi prenajímateľmi a nájomcami prebiehala hlavne kvôli možnosti zníženia výšky nájomného, pričom o túto možnosť požiadalo až 32 % respondentov. Častá bola taktiež požiadavka na predĺženie obdobia bez nájmu (19 %), nájomné prázdniny (14 %) či prechod na tzv. obratové nájomné (12 %). Len 5 % respondentov však uviedlo, že s prenajímateľmi priestorov neabsolvovali žiadne diskusie. Zaujímavým zistením je aj to, že až 71 % prenajímateľov poskytlo nájomcom určitú formu úľav.

NÁJOMCOVIA PLÁNUJÚ INVESTOVAŤ HLAVNE DO ONLINE NÁSTROJOV
Pravdou je, že koronakríza zapríčinila narastajúci podiel predaja produktov cez internet, avšak aj napriek tomu väčšina predajov prebieha stále v kamenných prevádzkach. Pre 50 % opýtaných predstavuje online predaj len vhodný doplnok, avšak nie primárny zdroj podnikania. Digitálne kanály ako novinku v čase pandémie s cieľom kompenzácie zatvorenia svojich kamenných prevádzok zaviedlo 18 % respondentov.  Prieskum spoločnosti CBRE poukazuje na to, že maloobchodníci majú v pláne dlhodobo zvyšovať výšku svojich investícií do online nástrojov, a to hlavne do sociálnych sietí pre podporu predaja tovaru (67 %) či doručovacích aplikácií (63 %). Významnú časť svojich investícií však chcú vynaložiť aj na zlepšovanie zákazníckeho zážitku vo svojej kamennej predajni, čo uviedlo celkom 37 % respondentov.

MALOOBCHODNÍCI SA OBÁVAJÚ POKLESU SVOJICH PRÍJMOV
Pandémia koronavírusu ovplyvnila podnikanie a plány mnohých maloobchodníkov. Ukazuje sa, že až 48 % nájomcov sa najviac obáva zníženia svojich príjmov, 30 % má dokonca obavu z neschopnosti splácania svojich finančných záväzkov, ako sú mzdy, nájomné a ďalšie. Iba 13 % opýtaných uviedlo, že kríza nebude mať na ich podnikanie žiadny vplyv. Pozitívnym zistením je, že 25 % nájomcov uvádza, že im súčasná situácia pomôže zvýšiť počet prevádzok alebo predajnú plochu.

AJ NAPRIEK PANDÉMII VSTÚPIA NA SLOVENSKÝ MALOOBCHODNÝ TRH NOVÍ HRÁČI
Neistota ohľadom budúceho vývoja pandémie, obavy z poklesu príjmov či možné zmeny zákazníckeho správania majú za následok aj opatrnosť maloobchodníkov pri plánovaní nájomných stratégií. Medzi 3 najhlavnejšie zmeny v tejto oblasti podľa prieskumu patrí sprísnenie procesov hodnotenia nových príležitostí (31 %), pozastavenie expanzie a otvárania nových prevádzok (23 %) či zníženie nákladov na vybavenie predajní (22 %). Aj napriek tomu však na Slovensko mieri niekoľko nových hráčov. Patria medzi ne zástupcovia rôznych segmentov od odevov a módy (Oysho, Springfield, Woman Secret, GAP), cez gastronómiu (Paul bakery) až po bytové vybavenie a doplnky (Zara Home). Zároveň, do nákupných centier začala expandovať aj známa značka slovenského vína Matyšák. Naopak, medzi značky, ktoré sa zo slovenského trhu stiahli, respektíve ho plánujú opustiť patria zástupcovia  módneho priemyslu (Camaieu, Forever 21, Freywille Promod), športových odevov (Adidas), ale aj šperkov či doplnkov (Tous, Klenoty Aurum). Niektorí z nich však plánovali odchod z trhu ešte pred vypuknutím pandémie, prípadne budú z trhu odchádzať postupne.

Detailnejšie výsledky prieskumu nájdete v prehľadnom reporte.