Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
20. 2. 2017

CBRE Slovensko

Pozitívny vývoj v priemyselnom sektore by mal zotrvať aj v roku 2017

Pokračujúci rast nájomnej aktivity. Automobilový priemysel lídrom v sektore. Nízka miera neobsadenosti priestorov. Stabilná výška prenájmov. Toto sú hlavné charakteristiky trhu priemyselných nehnuteľností počas roku 2016. Vyplýva to zo správy spoločnosti CBRE Slovensko o situácii v tomto sektore za posledný kvartál minulého roku.

Trh priemyselných nehnuteľností zaznamenal v posledných rokoch výrazné oživenie, ktoré charakterizoval aj značný nárast prenájmov nehnuteľností v tejto oblasti. Neobsadenosť priestorov sa dostala na historické minimum, keď v niektorých lokalitách počas roka dokonca klesla pod 3 percentá. Prenájom priestorov medziročne vzrástol až o 39%. Situácia tak pripomína úroveň z rokov 2007-2008.

 

Bratislava a okolie

regionálne Slovensko

Slovensko (celkom)

Celkový trh (m²)

1 389 368

567 852

1 957 220

Neobsadenosť (%)

2,76%

5,79%

3,64%

Dokončená výstavba (m²)

146  741

98 546

245 287

Celkovo prenajaté priestory (m²)

435 150

120 822

555 972

Základne  požadované nájomné (€/m²/mesiac)

3,40-3,60

3,60-4,20

3,40-4,20

       

Tabuľka: Kľúčové údaje za rok 2016, Priemyselný a logistický trh nehnuteľností

Nie je žiadnym prekvapením, že lídrom v tejto sfére nehnuteľností aj naďalej zostáva automobilový priemysel.  Výraznejší dopyt po priestoroch bol ale zaznamenaný aj v oblasti e-commerce.

Klienti si v roku 2016 prenajali priestory s celkovou plochou 555 972 metrov štvorcových. Aj napriek tomu, že nájomná aktivita prevažne pozostávala z nových prenájmov a expanzie, veľkú časť aktivít stále tvoria obnovené nájomné zmluvy (až 37%). Najviac aktivít sa sústreďuje na západe Slovenska, až 78% z celkového objemu. Očakáva sa však, že záujem nájomcov sa v tomto roku presunie aj do regiónov, v súvislosti s výstavbou továrne pre britskú spoločnosť Jaguar Land Rover (JLR).

Historicky najnižšie úrovne neobsadenosti priemyselných nehnuteľností, pozitívny vývoj na trhu a nízke úrokové sadzby budú viesť investorov k nárastu výstavby na špekulatívnej úrovni.

Trh priemyselných nehnuteľností v roku 2016 expandoval výstavbou jedenástich priemyselných hál s  rozlohou viac ako 245 287 m². Moderné priemyselné priestory na Slovensku tak dnes celkovo dosahujú rozlohu 1,96 milióna m² plochy. Ďalších 7 priemyselných hál s rozlohou spolu 138 617 m² je vo výstavbe. Z toho až 57% tvorí špekulatívna výstavba, ide o objekty, ktoré pri započatí výstavby nemali uzatvorené kontrakty s nájomcami.

Základné ceny nájmu sa v roku 2016 mierne zvýšili a pohybovali sa v rozmedzí 3,40 – 4,20 eur/m²/mesiac. Neobsadenosť priestorov na Slovensku ku koncu roka dosahovala 3,64%.

V roku 2017 spoločnosť CBRE očakáva pozitívny vývoj v celom priemyselnom sektore, čo je odrazom priaznivej ekonomickej situácie a príchodu automobilky JLR. Ťahúňom trhu bude naďalej najmä automobilový priemysel, hlavne v prípade výrobných kapacít a logistických jednotiek dodávateľských spoločností, naviazaných na JLR. Expanzia sa očakáva aj v sektore e-commerce.

(Správa vydaná 20.02. 2017)