Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
21. 11. 2018

CBRE

Vyššia aktivita v prenájmoch priemyselných nehnuteľností najmä v regiónoch Slovenska

Sumár trhu

  • Celková aktivita v prenájmoch poklesla v treťom kvartáli tohto roku, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, o 7 percent.
  • Najviac prenájmov uzavreli spoločnosti z výrobného sektora.
  • Miera neobsadenosti priemyselných nehnuteľností celkovo mierne poklesla na 7,30 %, výraznejší pokles neobsadenosti však nastal v regiónoch Slovenska, zo 14,33 % (2. kvartál) na 10,76 % (3. kvartál).
  • Výstavba klesla zo 128-tisíc m² na 81-tisíc m².
  • 60 % z nových priestorov bolo už vopred prenajatých.
  • Priemerná výška nájomného zostáva aj naďalej stabilná.
  • Hlavný výnos sa nezmenil, zostáva na úrovni 6,75 %.

 

AKTIVITA V PRENÁJMOCH

Celková aktivita v prenájmoch priemyselných nehnuteľností na Slovensku dosiahla v treťom štvrťroku 60 923 m², čo predstavuje pokles trendu v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom o viac ako 7 %. Najviac zmlúv bolo podpísaných spoločnosťami z výrobnej sféry, nasledovali poskytovatelia z oblasti logistiky (transport, skladovanie).

Na trhu dominovali najmä nové prenájmy, ktoré predstavovali až 87 %, za nimi nasledovali expanzie existujúcich projektov (7 %) a renegociácie nájomných zmlúv (6 %).

DNEŠNÝ TRH A NOVÁ VÝSTAVBA

V sledovanom období boli dokončené tri nové projekty s celkovou plochou 68 150 m². Prologis postavil dve logistické nehnuteľnosti v Nitrianskom regióne (61 400 m²). Menší projekt skompletizovali aj vo Veľkej Ide v Košickom regióne, kde spoločnosť ILD postavila priestory s prenajímateľnou plochou 6 750 m².

Momentálne je vo výstavbe ďalších sedem projektov, ktoré v blízkej budúcnosti poskytnú na prenájom ďalších 81  070 m². Z nich 19-tisíc metrov štvorcových priestorov je stavaných na špekulatívnej báze v Bratislave.

NEOBSADENOSŤ

Miera neobsadenosti priemyselných nehnuteľností v porovnaní s 2. kvartálom 2018 mierne klesla – o 0,5 %. Pokles súvisel s prenájmom viacerých neobsadených nehnuteľností, ktoré boli dokončené v predchádzajúcom období a tiež s vopred dohodnutými prenájmami priestorov, dokončených v treťom štvrťroku tohto roku.

Priemerná miera neobsadenosti sa na konci tretej štvrtiny roka ustálila na 7,30 %. V regiónoch Slovenska poklesla neobsadenosť o 4 %, v Bratislave a okolí naopak mierne stúpla, o 0,6 %, na hodnotu 5,57 %.

VÝŠKA NÁJMU

Po dlhom období stagnácie sa úroveň nájmu vlani mierne zvýšila. V tomto roku zostala úroveň hlavného nájomného stabilná – pohybovala sa v rozsahu 3,40 – 4,35 eur/m²/mesiac. Narastajúci záujem o akvizície nových území a s tým súvisiaca miera výstavby vytvárajú tlak na skorigovanie nájmov v regiónoch. Obmedzená dostupnosť pozemkov na priemyselnú výstavbu v Bratislave naopak naznačuje trend nárastu cien nájmov v nasledujúcich rokoch.

VÝHĽAD DO BUDÚCNOSTI

Stále očakávame pokračujúcu aktivitu v oblasti prenájmov priemyselných nehnuteľností v budúcich kvartáloch. Aj napriek tomu predpokladáme, že bude pod úrovňou rokov 2016 a 2017.