Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
20. 3. 2018

CBRE

CBRE

Investori do komerčných nehnuteľností najviac preferujú priemyselný sektor

  • Priemysel a logistika sú najviac vyhľadávaným investičným segmentom pre 32,7 % investorov z regiónu EMEA. Po prvýkrát predbehli kancelársky sektor.
  • Paríž, Madrid, Amsterdam, Frankfurt a Londýn sú najžiadanejšími investičnými metropolami
  • Viac ako tretina opýtaných investorov plánuje v roku 2018 investovať viac ako vlani

Priemyselný, ale najmä logistický sektor je najžiadanejšou oblasťou medzi investormi do komerčných nehnuteľností v regióne EMEA. Po prvýkrát predbehol záujem o priemyselné nehnuteľnosti záujem o kancelárie. Potvrdzujú to výsledky najnovšieho prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Zatiaľ čo do priemyselných, predovšetkým logistických nehnuteľností plánuje investovať 32,7 % oslovených investorov, 26,4 % uprednostňuje kancelársky segment. Na treťom mieste záujmu investorov sa nachádza rezidenčný sektor. Preferuje ho 21,5 % investorov z EMEA.

Prieskum CBRE dal odpoveď na otázku, prečo je pre investorov výhodné investovanie do komerčných nehnuteľností. Takmer tretina (28 %) opýtaných investuje do nehnuteľností kvôli diverzifikácii svojej investície. Pre 19 % opýtaných respondentov sú nehnuteľnosti zdrojom vyšších príjmov z investícií než v prípade iných oblastí investovania. Pre rovnaký počet investorov sú dôležité vyššie výnosy z tohto segmentu.

Dôležitou črtou trhu nehnuteľností v minulom roku bol nárast predaja veľkých logistických portfólií. Medzi najvýznamnejšie vlaňajšie transakcie patrili predaj paneurópskej logistickej spoločnosti Logicor patriacej pod Blackstone Real Estate, a to čínskemu investorovi China Investment Corporation za 12,2 miliárd eur alebo predaj developera, majiteľa a správcu moderných logistických nehnuteľností IDI Gazeley, ktorú vlastnil a predával Brookfield Asset Management spoločnosti Global Logistic Properties za 2,8 miliardy eur.

Nielenže na trh vstupovali noví, prevažne ázijskí investori, navyše však získali aj odborné znalosti v oblasti infraštruktúry a manažmentu, aby mohli riadiť aktíva a ďalej rozvíjať portfólio.

„Rok 2017 bol rokom, v ktorom sa priemyselný a logistický trh dostal na vrchol rebríčka najžiadanejších komerčných nehnuteľností. Dokazuje to počet a rozsah platobných transakcií, ktoré sme v tomto sektore zaznamenali. Výnosy z logistických nehnuteľností sú naďalej najvyššie spomedzi všetkých segmentov trhu komerčných nehnuteľností a udržateľnosť výnosov je stále podporovaná silným pôsobením trhu práce, čo priťahuje investorov z celého sveta,“ hovorí riaditeľ CBRE pre trh s priemyselnými a logistickými nehnuteľnosťami v regióne EMEA Jack Cox.

Vďaka agresívnejšiemu oceňovaniu aktív a obmedzenej dostupnosti nehnuteľností na kľúčových trhoch sa investori snažia nájsť inovatívne spôsoby rozmiestnenia kapitálu. Až 72 % respondentov z regiónu EMEA uviedlo, že už investovali do alternatívnych nehnuteľností a 70 % percent ešte aktívne hľadá príležitosti v tomto sektore.

Alternatívne druhy nehnuteľností zaznamenali v poslednej dekáde až 45 % nárast objemu investícií. Investície do nich v roku 2017 predstavovali 23,6 mld. eur. Investori sa v tejto oblasti najviac zameriavali na študentské bývanie (53 %), bývanie pre dôchodcov (38 %) a dlhy v segmente nehnuteľností (37 %). Je veľký predpoklad, že práve do tejto oblasti bude smerovať viacero investícií aj v tomto roku. Všeobecne to odzrkadľuje trendy, ktoré sú viditeľné na celosvetovej úrovni.

Najväčšie obavy investorov v roku 2018  vyvoláva oceňovanie nehnuteľností. Až 44 % investorov to označilo za možnú prekážku pri investovaní (v r. 2017 to bolo 38 %). Zároveň však tento sektor naďalej vykazuje primerané ceny v porovnaní s inými triedami aktív, najmä vzhľadom na  návratnosť investícií a defenzívne možnosti, ktorú investovanie do nehnuteľnosti ponúka. 40 % investorov v prieskume odpovedalo, že v tomto roku očakávajú ešte väčší počet transakcií (predaj i kúpa) ako vlani. Dôvodom je dobrá likvidita trhu s nehnuteľnosťami.

Vzhľadom na to, že hlavné výnosy z investícií do komerčných nehnuteľností sa pohybujú na historických minimách, investori hľadajú možnosti ako rozdeliť, a teda minimalizovať investičné riziko. Preto sa orientujú na triedu alternatívnych nehnuteľností, ktoré zmierňujú možný prepad cien,“ hovorí riaditeľ výskumnej agentúr& CBRE pre krajiny EMEA Jos Tromp.

A ako je na tom Slovensko?

„Aj na Slovensku zaznamenávame dynamický rozvoj nový alternatívneho segmentu komerčných nehnuteľností. Ide najmä o moderné ubytovne pre pracovníkov v automobilovom priemysle. Tento nový segment ponúka vyšší potenciál zhodnotenia investície ako aj dodatočnú formu diverzifikácie v prostredí neustále klesajúcich výnosov z tradičných segmentov komerčných nehnuteľností,” uzatvára riaditeľ predaja investičných nehnuteľností v CBRE Marián Mlynárik.

Link na článok Vrealitach.sk: https://vrealitach.sk/investori-v-regione-emea-najviac-preferuju-priemyselne-nehnutelnosti/