Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
4. 9. 2018

CBRE

Nové priemyselné nehnuteľnosti postavené na špekulatívnej báze spôsobili zvýšenie miery neobsadenosti logistických priestorov

Vyššia neobsadenosť priemyselných priestorov, nižšia aktivita v oblasti prenájmov a stabilná úroveň cien nájomného. To sú základné charakteristiky trhu priemyselných nehnuteľností v druhom štvrťroku tohto roku na Slovensku podľa realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Charakteristiky 2.Q. 2018 v oblasti priemyselných nehnuteľností v skratke:

Celková aktivita v oblasti prenájmov v druhom kvartáli tohto roka poklesla v porovnanís prvým štvrťrokom o  35 %. Prenajatých bolo 65 602 m². Najviac priestorov si prenajali logistické spoločnosti. Celková miera neobsadenosti priemyselných priestorov vzrástla na 7,89 %. Výstavba nových priemyselných nehnuteľností poklesla z 238 000 m² na 128 000 m² Výška požadovaného nájomného však zostala v slovenskom priemere stabilná. Výnosnosť najkvalitnejších komerčných nehnuteľností klesla voči predošlému kvartálu zo 7% na 6,75 %.

PRENÁJMY

Celková aktivita v oblasti prenájmov priemyselných nehnuteľností v 2. štvrťroku 2018 dosiahla úroveň 65 602 m² a zaostala za predchádzajúcim kvartálom  o 35 %. Najviac kontraktov uzatvorili 3PL nájomcovia (Third Party Logistics), nasledoval automobilový sektor.

Dominovali najmä renegociácie (38 % z uzatvorených zmlúv), nasledovali nové nájomné zmluvy (26 %).

AKTUÁLNY TRH, NOVÉ PRIESTORY A DEVELOPMENT VO VÝSTAVBE

V druhom štvrťroku boli dokončené projekty v rozsahu  82 000 m². Tri projekty zrealizovala spoločnosť CTP Invest – v regiónoch Nitra, Trnava a Žilina, spolu s rozlohou 58 000 m². Priemyselné areály v Senci sa rozšírili o dve haly – Prologis skompletizoval logistickú halu s rozlohou takmer 10 000 m², Goodman park bol rozšírený o o takmer 15 000 m².

Momentálne je vo výstavbe 9 projektov s celkovou prenajímateľnou plochou 128 600 m². Až 66 % z nich má už vopred dohodnutých nájomcov.  Približne 36 tisíc m² priestorov bolo dodaných na špekulatívnej báze, teda bez vopred dohodnutých prenájmov.

NEOBSADENOSŤ PRIESTOROV

Miera neobsadenosti v tomto segmente komerčných nehnuteľností vzrástla oproti predchádzajúcemu kvartálu o 2 %, čím pokračoval trend z predošlého obdobia. Nárast spôsobila najmä výstavba na špekulatívnom základe, ktorá nemala vopred zmluvne zabezpečených nájomcov, ako aj druhotná neobsadenosť priestorov, tak v širšom okolí Bratislavy, ako aj vo vzdialenejších regiónoch Slovenska.

Celková miera neobsadenosti sa na konci 2. kvartálu tohto roka ustálila na 7,89 %. V Bratislave a okolí vzrástla o 1 % a dosiahla mieru 4,97 %. Priemer v ďalších regiónoch Slovenska je ešte vyšší a dosahuje 14,33 %.

ÚROVEŇ CENY PRENÁJMU

Po dlhšej dobe stagnácie sme zaznamenali mierny nárast cien hlavných prenájmov v minulom roku. V 2. kvartáli 2018 zostali ceny prenájmov stabilné na úrovni 3,40 – 4,35 eur/m²/mesiac. Narastajúca miera neobsadenosti a pomerne vysoký development vytvárajú tlak na udržateľnosť cien prenájmov priemyselných nehnuteľností.

VÝHĽAD NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE

Aj naďalej očakávame vysoký dopyt zo strany nájomcov a pokračujúcu intenzívnu aktivitu v oblasti prenajímania logistických priestorov v najbližších kvartáloch. Napriek tomu by však nemala dosiahnuť rekordnú úroveň z rokov 2016 a 2017.

Link na článok na portáli vrealitach.sk: https://vrealitach.sk/nove-priemyselne-nehnutelnosti-postavene-na-spekulativnej-baze-sposobili-zvysenie-miery-neobsadenosti-logistickych-priestorov/