Prehľad na mieru

Náš profesionál Vás bude kontaktovať a ponúkne Vám priestory na mieru vyhovujúce Vašim potrebám.

Pomáha Vám
4. 9. 2018

CBRE

Nové priemyselné nehnuteľnosti postavené na špekulatívnej báze spôsobili zvýšenie miery neobsadenosti logistických priestorov

Vyššia neobsadenosť priemyselných priestorov, nižšia aktivita v oblasti prenájmov a stabilná úroveň cien nájomného. To sú základné charakteristiky trhu priemyselných nehnuteľností v druhom štvrťroku tohto roku na Slovensku podľa realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Charakteristiky 2.Q. 2018 v oblasti priemyselných nehnuteľností v skratke:

Celková aktivita v oblasti prenájmov v druhom kvartáli tohto roka poklesla v porovnanís prvým štvrťrokom o  35 %. Prenajatých bolo 65 602 m². Najviac priestorov si prenajali logistické spoločnosti. Celková miera neobsadenosti priemyselných priestorov vzrástla na 7,89 %. Výstavba nových priemyselných nehnuteľností poklesla z 238 000 m² na 128 000 m² Výška požadovaného nájomného však zostala v slovenskom priemere stabilná. Výnosnosť najkvalitnejších komerčných nehnuteľností klesla voči predošlému kvartálu zo 7% na 6,75 %.

PRENÁJMY

Celková aktivita v oblasti prenájmov priemyselných nehnuteľností v 2. štvrťroku 2018 dosiahla úroveň 65 602 m² a zaostala za predchádzajúcim kvartálom  o 35 %. Najviac kontraktov uzatvorili 3PL nájomcovia (Third Party Logistics), nasledoval automobilový sektor.

Dominovali najmä renegociácie (38 % z uzatvorených zmlúv), nasledovali nové nájomné zmluvy (26 %).

AKTUÁLNY TRH, NOVÉ PRIESTORY A DEVELOPMENT VO VÝSTAVBE

V druhom štvrťroku boli dokončené projekty v rozsahu  82 000 m². Tri projekty zrealizovala spoločnosť CTP Invest – v regiónoch Nitra, Trnava a Žilina, spolu s rozlohou 58 000 m². Priemyselné areály v Senci sa rozšírili o dve haly – Prologis skompletizoval logistickú halu s rozlohou takmer 10 000 m², Goodman park bol rozšírený o o takmer 15 000 m².

Momentálne je vo výstavbe 9 projektov s celkovou prenajímateľnou plochou 128 600 m². Až 66 % z nich má už vopred dohodnutých nájomcov.  Približne 36 tisíc m² priestorov bolo dodaných na špekulatívnej báze, teda bez vopred dohodnutých prenájmov.

NEOBSADENOSŤ PRIESTOROV

Miera neobsadenosti v tomto segmente komerčných nehnuteľností vzrástla oproti predchádzajúcemu kvartálu o 2 %, čím pokračoval trend z predošlého obdobia. Nárast spôsobila najmä výstavba na špekulatívnom základe, ktorá nemala vopred zmluvne zabezpečených nájomcov, ako aj druhotná neobsadenosť priestorov, tak v širšom okolí Bratislavy, ako aj vo vzdialenejších regiónoch Slovenska.

Celková miera neobsadenosti sa na konci 2. kvartálu tohto roka ustálila na 7,89 %. V Bratislave a okolí vzrástla o 1 % a dosiahla mieru 4,97 %. Priemer v ďalších regiónoch Slovenska je ešte vyšší a dosahuje 14,33 %.

ÚROVEŇ CENY PRENÁJMU

Po dlhšej dobe stagnácie sme zaznamenali mierny nárast cien hlavných prenájmov v minulom roku. V 2. kvartáli 2018 zostali ceny prenájmov stabilné na úrovni 3,40 – 4,35 eur/m²/mesiac. Narastajúca miera neobsadenosti a pomerne vysoký development vytvárajú tlak na udržateľnosť cien prenájmov priemyselných nehnuteľností.

VÝHĽAD NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE

Aj naďalej očakávame vysoký dopyt zo strany nájomcov a pokračujúcu intenzívnu aktivitu v oblasti prenajímania logistických priestorov v najbližších kvartáloch. Napriek tomu by však nemala dosiahnuť rekordnú úroveň z rokov 2016 a 2017.

Link na článok na portáli vrealitach.sk: https://vrealitach.sk/nove-priemyselne-nehnutelnosti-postavene-na-spekulativnej-baze-sposobili-zvysenie-miery-neobsadenosti-logistickych-priestorov/