Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
11. 6. 2019

CBRE

CBRE

Nedostatok ubytovní pre pracujúcich v automobilovom priemysle môže spôsobiť problémy s produktivitou

Pozitívna ekonomická situácia, rekordne nízka nezamestnanosť a narastajúce požiadavky na pracovníkov v automobilovom priemysle a v priemyselných parkoch vytvárajú priaznivé prostredie na výstavbu ubytovní pre zamestnancov.

Trh s krátkodobým ubytovaním pre zamestnancov je na Slovensku pomerne fragmentovaný. Ubytovne sú väčšinou vlastnené jednotlivcami alebo právnickými osobami. Neexistuje tu žiadny sieťový operátor, ktorý by ponúkal práve takéto ubytovacie služby.

Bývanie pre zamestnancov vo veľkej miere sprevádza nízky štandard ubytovania a služieb. Až sedemdesiat percent ubytovacích kapacít sú zastarané budovy staršie ako pätnásť rokov. Väčšina z nich prechádza opakovanými nevyhnutnými opravami, ale chýba im rozsiahla renovácia, ktorá by ich priviedla k štandardu ubytovania v západnej Európe. „Nové alebo úplne zrekonštruované budovy predstavujú približne 30 % z celkovej kapacity. Pokiaľ ide o ceny, sadzby v nových alebo vynovených budovách sú zvyčajne o 30-40 % vyššie v porovnaní so starými ubytovňami“, hovorí Jan Kulhánek, riaditeľ oddelenia CBRE pre prieskum a oceňovanie nehnuteľností.

Hlavným ťahúňom dopytu po ubytovacích zariadeniach tohto typu na Slovensku je najmä automobilový priemysel. Bratislava, Trnava, Nitra a Žilina sú lokality, v ktorých dominuje práve tento typ priemyslu a predpokladá sa, že výrobné kapacity tu budú ešte pribúdať. „Vzhľadom na nedostatok pracovnej sily v týchto regiónoch a zvyšujúci sa počet pracovníkov v automobilových závodoch je logické, že dopyt po ubytovniach pre migrujúcich zamestnancov bude aj naďalej rásť“, tvrdí J. Kulhánek. 

Dnešný trh práce je charakteristický nízkou úrovňou nezamestnanosti prakticky na celom Slovensku, ale najmä v mestách na západe krajiny, kde je prakticky plná zamestnanosť. Dlhotrvajúce ťažkosti pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily pre tento priemysel vytvárajú vhodné podmienky pre migráciu pracovnej sily z chudobnejších častí Slovenska a zo zahraničia.

„Predpokladáme, že táto situácia povedie k výstavbe nových ubytovacích zariadení a k zvyšovaniu štandardu súčasných ubytovacích kapacít. Spolu s fabrikami, ktoré už benefit ubytovania ponúkajú, budú pribúdať aj ďalšie, ktoré si osvoja nový štandard ponuky takýchto incentív pre svojich zamestnancov. V opačnom prípade hrozí, že nedostatok ubytovní môže spomaliť prijímací proces potrebných pracovníkov, čo môže zase následne spomaliť produkciu priemyselných podnikov“, upozorňuje odborník CBRE. 

Poskytovanie ubytovania je podľa CBRE často vnímané ako kľúčový faktor pre udržanie si zamestnancov. „Schopnosť udržania skúsených a odborne zdatných ľudí popri nízkej fluktuácii zamestnancov má priamy dopad na produktivitu a znižuje vstupné náklady na zamestnancov.“

Priaznivé pracovné podmienky a ponuka kvalitného ubytovania zlepšuje celkový imidž spoločnosti tak v očiach potenciálnych zamestnancov ako aj v očiach verejnosti.

Prehľad ubytovacích kapacít a cien za ubytovanie v priemyselne najrozvinutejších lokalitách:

Bratislava

Najväčšia ponuka ubytovania pre zamestnancov je prirodzene v Bratislave. Krátkodobé a strednodobé ubytovanie v nízkom štandarde je ponúkané viac ako tridsiatimi zariadeniami s celkovou kapacitou 2850 postelí v meste a viac ako 600 postelí v okolí mesta. Cena za ubytovanie sa odvíja od počtu prenocovaní a počtu ubytovaných na jednej izbe. Vo všeobecnosti sa však cena za posteľ hýbe od 10-11 eur na noc, pri ubytovaní maximálne na tri noci (v nových kapacitách je cena 15 eur). Pri dlhšej dobe ubytovania, ktorá presahuje desať nocí je cena o 10-20 % nižšia, 8-9 eur za noc. Pri ubytovaní na mesiac sa cena zníži až na 7 eur/noc. 

Cena za ubytovanie tiež samozrejme reflektuje štandard bývania. V nových alebo zrenovovaných zariadeniach je cena približne o 30 % vyššia ako v starých ubytovniach. 

Ubytovacie kapacity sa väčšinou nachádzajú v okrajových častiach hlavného mesta v blízkosti industriálnych zón, najmä však v blízkosti závodu VW a industriálnych parkov v Devínskej Novej Vsi. 

Trnava

Viac ako desať ubytovní s kapacitou viac ako 600 postelí sa nachádza priamo v Trnave. V jej okolí je to niečo nad 190 postelí. Ceny za ubytovanie sú v priemere o niečo nižšie ako v hlavnom meste. Cena do troch nocí sa pohybuje na úrovni okolo 10 eur za noc. Viac ako desať dní tu stojí v priemere 8,50 eur/posteľ/noc, cena na mesiac je taktiež okolo 7 eur/posteľ/noc.

Nitra

V tejto lokalite pribudli nové ubytovacie zariadenia najmä s príchodom spoločnosti JLR. Priamo v meste sa nachádza viac ako 20 ubytovní s kapacitou 800 postelí a v okolí mesta niečo nad 60 postelí. Ceny za ubytovanie sa pohybujú v prípade ubytovania do troch nocí v rozmedzí 11,50-12,50 eur za posteľ a noc. Najdrahšie ubytovanie tu stojí 15 eur za noc. Cena za desať nocí sa pohybuje na úrovni 8-9 eur/posteľ a noc, nad 30 nocí je cena porovnateľná s inými regiónmi, teda 7 eur/posteľ/noc.

Žilina

Ubytovacie zariadenia v Žiline a okolí majú špecifický charakter aj vzhľadom k tomu, že ide o pomerne turisticky rozvinutý región. Ubytovne nižšieho štandardu tu okrem robotníkov využívajú aj turisti. Priamo v meste majú ubytovne kapacitu niečo nad 300 postelí, a v jej okolí s viac ako desať ubytovacími zariadeniami existuje viac ako 400 postelí. Priemerná cena za jednu až tri noci je 12 eur, pri presahu desiatich dní klesá na 10 eur na noc. 

Pribúdajúci počet hostelov najmä v Bratislave pomáha saturácii trhu s ubytovaním a vytvára konkurenčné prostredie ubytovniam. Hostely ponúkajú zamestnancom výrobných spoločností v automobilovom priemysle nižšie ceny za ubytovanie mimo sezóny, čím sa ubytovne stávajú menej konkurencieschopnými. 

Link na článok na sme.sk: https://ekonomika.sme.sk/c/22142560/problemy-v-autopriemysle-moze-sposobit-aj-nedostatok-ubytovni.html