Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
26. 5. 2020

CBRE: Prenajímatelia priemyselných nehnuteľností začali v prvom kvartáli tohto roku ponúkať aj krátkodobé prenájmy

Hlavné charakteristiky trhu priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku v 1. kvartáli 2020: 
- Prvý kvartál roku 2020 bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku pomerne silný
- Prenajímatelia nehnuteľností reagujú na stále sa meniacu situáciu a začali ponúkať krátkodobé prenájmy 
- E-commerce, maloobchodné prevádzky s potravinami, drogérie a farmaceutické spoločnosti rastú 
- Takmer 200 000 m² logistických a výrobných hál je ešte stále vo výstavbe
- Požadovaná miera výnosnosti (yield) mierne vzrástla na 6,35 % 

Dopyt po industriálnych a logistických priestoroch dosiahol v prvom kvartáli roku 2020 úroveň 105 887 m². Medziročne sa tak v porovnaní s 1. kvartálom 2019 jednalo o nárast o takmer 48%. Lízingová aktivita bola pritom poháňaná hlavne spoločnosťami poskytujúcimi komplexné logistické služby (3PL poskytovateľmi) s  podielom 37 % z celkového objemu transakcií.

Od polovice marca ovplyvnila situácia spojená s výskytom koronavírusu aj trh s priemyselnými nehnuteľnosťami. Časť firiem totiž pozastavila alebo odložila svoje rozhodnutia a prehodnocuje svoju stratégiu ohľadom ďalšieho fungovania. Na stále sa meniace prostredie reagovali aj prenajímatelia a začali ponúkať krátkodobé nájomné zmluvy na dobu 3 – 12 mesiacov. Tie boli počas posledných dvoch mesiacov hlavným hnacím motorom lízingovej aktivity. Ďalšie pokračovanie tohto trendu však odborníci nepredpokladajú. Mimoriadna situácia mala opačný efekt na  e-commerce, maloobchodné prevádzky s potravinami, drogérie a farmaceutické spoločnosti. Tie v dôsledku vládnych nariadení o zatvorení obchodov rástli. Ťažkým časom čelil hlavne automobilový priemysel, v rámci ktorého boli dočasne odstavení všetci zo 4 OEM výrobcov, ktorí sú etablovaní na slovenskom trhu.

„Ak by sme to mali zhrnúť, po netradične silnom prvom kvartáli roku bude s najväčšou pravdepodobnosťou nasledovať netradične slabý druhý kvartál, keďže množstvo firiem odložilo svoje rozhodnutia na obdobie, kedy sa situácia spojená s koronavírusom zastabilizuje. Predpokladáme, že následne príde k opätovnému prebudeniu sektora priemyselných a logistických nehnuteľností, ktorý bol spomedzi všetkých sektorov komerčných nehnuteľností zasiahnutý najmenej. Všetko však ukáže až čas,“ hovorí  Michal Cerulík, Head of A&T Industrial & Logistics spoločnosti CBRE.

STAV TRHU, NOVÉ PRIEMYSELNÉ NEHNUTEĽNOSTI A DEVELOPMENT VO VÝSTAVBE
Ku koncu marca 2020 tvoril trh priemyselných a logistických nehnuteľností v rámci celého Slovenska celkom 2 831 205 m² moderných priestorov A-štandardu, pričom 61 % z tejto rozlohy je situovaných práve v Bratislave a blízkom okolí do 30km.

Pomerne veľký objem logistických a industriálnych priestorov je ešte stále vo výstavbe, a to aj napriek súčasnej situácii. Aktuálne prebieha realizácia 8 projektov s celkovou prenajímateľnou plochou o rozlohe 184 997 m². 

AKTUÁLNA NEOBSADENOSŤ
Celková miera neobsadenosti priemyselných nehnuteľností sa ku koncu prvého kvartálu 2020 mierne zvýšila, a to na 6,15 %. Vzhľadom na meniace sa prostredie v oblasti lízingových aktivít a dostupnosť krátkodobých prenájmov môžeme očakávať, že v horizonte dvoch až troch mesiacov miera neobsadenosti poklesne. V strednodobom horizonte sa však očakáva, že sa zvýši na úroveň ktorú evidujeme ku koncu 1. kvartálu 2020.

VÝŠKA CIEN PRENÁJMOV
Výška požadovaného nájomného v rámci celého Slovenska sa pohybuje na úrovni 3,45 – 4,90 eur/m²/mesiac. Z krátkodobého hľadiska však môžeme predpokladať, že priemerná výška nájomného sa mierne zvýši, a to v dôsledku možnosti krátkodobých prenájmov, ktoré znížia aj celkovú  neobsadenosť priestorov. Po zrušení možnosti siahnuť po krátkodobých zmluvách sa však očakáva, že celková výška nájomného sa zníži na súčasnú požadovanú výšku, dokonca by sa mohla znížiť ešte viac. Do tej doby bude totiž dokončených viacero špekulatívnych projektov vo výstavbe.

Tab. 1: Kľúčové zistenia na trhu priemyselných a logistických nehnuteľností

 

Bratislava a okolie

Ostatné regióny

Slovensko (total)

Trh celkovo (m²)

1 721 364

1 109 841

2 831 205

Dokončená výstavba (m²)

8 036

82 220

90 256

Projekty vo výstavbe (m²)

106 797

78 200

184 997

Celkový prenájom (m²)

67 986

37 901

105 887

Nové prenájmy

29 724

31 154

60 878

Cena za prenájom (m²/mesiac)

3,45 - 4,90

3,60 - 4,35

3,45 - 4,90

Neobsadenosť (m²)

4,54 %

8,65 %

6,15 %

Zdroj: prieskum CBRE, Q1 2020