Nechajte nám na seba kontakt, čoskoro sa Vám ozveme s ponukou

alebo
Pomáha Vám
30. 1. 2023
Využitie solárnej energie v sektore industrial

Prečo v USA stúpa využitie solárnej energie v sektore industrial?

Kto bude hrať hlavnú úlohu pri plnení cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka a efektívnom využívaním solárnej energie? Nečakaným lídrom môže byť industriálny sektor. Napríklad v USA dosiahla výmera solárnych panelov v tomto sektore 61,5 milióna m2. A dopyt nepoľavuje.

Podľa amerického úradu pre energetické informácie (EIA) spotreboval priemyselný sektor za posledných 10 rokov o 79 % viac energie ako komerčný sektor.1 Prieskum realitno-konzultačnej firmy CBRE „U.S. Industrial & Logistics Occupier Survey“ z roku 2022 zistil, že energetické zdroje patria medzi tri najdôležitejšie kritériá výberu industriálnej nehnuteľnosti budúcimi nájomníkmi. Dôležité sú najmä dva faktory: spotreba energie a z toho vyplývajúca výška nákladov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Graf 1: Spotreba energie podľa sektorov

*Zahŕňa budovy a vybavenie využívané pre výrobu, spracovanie alebo montáž tovarov.

Zdroj: US Energy Information Administration, október 2022.

Administratíva prezidenta Joea Bidena si stanovila ambiciózny národný cieľ získavať 100% bezemisnú elektrickú energiu do roku 2035. Jednou z príležitostí pre priemyselné nehnuteľnosti, ako pomôcť dosiahnuť tento cieľ, je využitie solárnych fotovoltaických systémov, ktoré sú čoraz dostupnejšie. „Solárna energia znižuje spotrebu fosílnych palív na výrobu elektriny, ktoré tvoria jednu štvrtinu celkových emisií skleníkových plynov v USA,“ uvádza Americká agentúra na ochranu životného prostredia (U.S. Environmental Protection Agency). Takmer 40 % respondentov prieskumu CBRE uviedla, že na splnenie svojich vlastných cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka využívajú alternatívne zdroje energie priamo v budovách, a to vrátane solárnych panelov.

Veľké priemyselné areály (s plochou viac ako 9 000 m2) sú ideálne pre inštalácie solárnych panelov. V USA sa to týka najmä trhov s veľkým množstvom novej výstavby, ako sú Dallas, Phoenix, Chicago, Atlanta a kalifornská Inland Empire. Mnohé z týchto trhov ponúkajú štátne dotácie na zníženie počiatočných stavebných nákladov.

Podľa nedávno zverejnenej analýzy CBRE solárne systémy môžu znížiť závislosť budovy od elektrickej energie dodávanej zo siete až o 80 % a v mnohých prípadoch znížiť účty za elektrinu až o 95 %. Okrem toho v obývaných oblastiach môže byť prebytočná energia generovaná fotovoltaickým systémom využitá vo verejnej sieti, čo vytvára pre vlastníkov a prenajímateľov industriálnych budov dodatočný príjem.

Opatrenia, ktorými nájomníci industriálnych nehnuteľností dosahujú znižovanie uhlíkovej stopy:

  • 49 % prechádza na úsporné LED osvetlenie
  • 37 % používa alternatíve zdroje energií priamo v areáli (v budove), ako napr. solárne panely alebo tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu
  • 35 % používa na manipuláciu s materiálom elektrické zariadenia (napr. vysokozdvižné vozíky)
  • 22 % buduje nabíjacie stanice pre vlastnú flotilu elektrických nákladných a osobných vozidiel
  • 10 % zadržiava a využíva dažďovú vodu

Zdroj: Prieskum U.S. Industrial & Logistics Occupier Survey, November 2022. Poznámka: Respondenti mohli vybrať viac ako jednu odpoveď. Percentá sú vypočítané ako podiel z celkových odpovedí, a preto ich súčet nezodpovedá 100 %.

Viac ako 70 % respondentov prieskumu CBRE medzi nájomníkmi uviedlo, že sú ochotní platiť vyššie nájomné za budovy využívajúce zelenú energiu, najmä ak je to kompenzované úsporou prevádzkových nákladov. Keďže USA si stanovili agresívne ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka, využívanie solárnej energie v moderných priemyselných parkoch má potenciál zvýšiť prevádzkovú efektivitu a ziskovosť pre majiteľov budov.

1 Priemyselný sektor podľa definície EIA zahŕňa zariadenia a budovy používané na výrobu, spracovanie alebo montáž tovaru. Komerčný sektor označuje servisné budovy; federálne, štátne a miestne úrady; a iné privátne a verejné subjekty, napr. náboženské, sociálne alebo rôzne združenia.

Zdroj: https://www.cbre.com/insights/briefs/solar-power-opportunities-for-industrial-real-estate